Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen vaikuttaa maailmanlaajuisesti verotuksen oikeudenmukaisuuteen. Yhteisöverokantoja tulee lähentää EU:ssa, mutta yhtä tärkeää on yhtenäistää veropohjia. Kansainvälistä haitallista verokilpailua tulee ehkäistä.

Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen vaikuttaa maailmanlaajuisesti verotuksen oikeudenmukaisuuden eteen. Pääomatuloverotuksen kansainvälistä harmonisointia ylöspäin on tuettava, kuitenkin valtioiden talouspoliittinen suvereniteetti huomioiden. Kansainvälistä verokilpailua tulee ehkäistä.

Esityksen keskeinen sisältö on maailmanlaajuinen vaikuttaminen kaikkien tulojen saattamiseksi saman veroasteikon alaisuuteen.

Kansainvälisen verokilpailun vuoksi on epärealistista nostaa suomalaista pääomaveroa merkittävästi, ellei muualla toimita samoin. Kansainvälinen yhteistyö verotuksen oikeudenmukaisuuden eteen onkin tärkeää. SDP on toiminut aktiivisesti muun muassa veroparatiiseja kitkevässä kansainvälisessä yhteistyössä.

8 Kaikki tulot samalle viivalle - demokraattisten voimien kansainväliseksi tavoitteeksi

Joensuun Työväenyhdistys ry:n aloite

Eri tulomuotojen – ansiotulojen ja pääomatulojen- eritasoinen verotus aiheuttaa ympäri maailmaa yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja oikeutettua katkeruutta. On oikeudenmukaista, että henkilön kaikki tulot lasketaan yhteen ja tätä kokonaistuloa verotetaan progressiivisesti. Tämän seurauksena kansalaisten peruspalvelut pystytään nykyistä paremmin turvaamaan. Verotettavan tulon alaraja saataisiin nousemaan ja joka tapauksessa pienistä tuloista maksettaisiin nykyistä vähemmän veroa, jolloin pienilläkin tuloilla olisi paremmat mahdollisuudet tulla toimeen. Keskimääräistä pienempituloisen työn vastaanottaminenkin olisi nykyistä mielekkäämpää. Isoja pääomatuloja ansaitsevien kohdalla tapahtuisi olennainen nousu, mutta jos henkilö ansaitsee vaikka miljoona euroa (joista valtaosa pääomatuloja) vuodessa ja maksaisi siitä vaikka puolet veroina, niin hänelle jäisi edelleen kuukaudessa puhdasta tuloa 41 666 euroa.

Pieni- ja keskituloisten verotuksen keveneminen sysäisi taloutta nousuun, koska heidän tulojen lisäyksensä menisi valtaosaltaan kulutukseen, toisin kuin suurtuloisten kohdalla, joiden sijoitusvarojen kasvu kiihdyttää esimerkiksi hintojen nousua asuntomarkkinoilla.

Joensuun Työväenyhdistys ry esittää, että

puoluekokous päättää, että SDP ryhtyy kaikin käytettävissä olevin keinoin nostamaan kansainväliseen demokraattisten voimien keskusteluun tavoitteen kaikkien tulojen saamiseksi samalle viivalle maailmanlaajuisesti.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 23

  • Tammikuu 2017

    On edennyt osittain. Yhteisöverokantojen lähentäminen EU:n tasolla ei ole onnistunut. Työ veropohjien yhtenäistämiseksi on meneillään. Haitallista verokilpailua pyritään jatkossa kansainvälisellä yhteistyöllä torjumaan.


Kommentoi

Tietosuoja