Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen, mutta katsoo, että nuorten tietoisuutta omista talousasioista tulisi lisätä muun muassa peruskoulussa osana kansalaistaitoja. Aloitteessa esitetty ongelma ei koske kuitenkaan pelkästään nuoria.

Puoluekokous katsoo, että vakuutuslaitosten kanssa on käytävä keskusteluja siitä, millä tavalla kotivakuutuksen saamisen ehtoja kehittämällä voitaisiin turvata myös maksuhäiriöisten ihmisten kotivakuutuksen saaminen, etenkin siinä tilanteessa, jossa maksuhäiriömerkintäisen henkilön maksuhäiriöön johtanut velka on jo takaisinmaksettu tai maksuhäiriö on määrältään vähäinen ja yksittäinen.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen. Puoluekokous katsoo kuitenkin, että nuorten tietoisuutta omista talousasioista tulisi lisätä muun muassa peruskoulussa osana kansalaistaitoja. Puoluekokous katsoo lisäksi, että vakuutuslaitosten kanssa on käytävä keskusteluja siitä, millä tavalla kotivakuutuksen saamisen ehtoja kehittämällä voitaisiin turvata myös maksuhäiriöisten ihmisten kotivakuutuksen saaminen, etenkin siinä tilanteessa, jossa maksuhäiriömerkintäisen henkilön maksuhäiriöön johtanut velka on jo takaisinmaksettu tai maksuhäiriö on määrältään vähäinen ja yksittäinen.

Aloitteessa esitetään, että tulisi selvittää, voitaisiinko nuorten ihmisten vuokra-asunnon kotivakuutukselle kehittää opintolainan valtiontakausta muistuttava järjestelmä.

Aloitteessa puututaan sinänsä todelliseen ongelmaan. Nuorten luottotietomerkinnät ovat lisääntyneet huomattavasti sen jälkeen kun ns. pienluottojen myynti ja markkinointi alkoi todenteolla 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppupuolella.

Aloite on ongelmallinen ihmisten välisen tasa-arvon näkökulmasta, sillä se ei huomioi muita väestöryhmiä kuin nuoret. Suomen asunnottomista oli vuoden 2013 lopussa noin neljännes alle 25-vuotiaita. Puoluehallitus muistuttaa, että vuokranantajat kohtelevat eri tavalla vuokralaisia – jotkut, etenkin yksityiset vuokranantajat, edellyttävät kotivakuutuksen ottamista asunnon vuokraamiseksi. Sen sijaan monet yleishyödylliset vuokranantajat eivät edellytä kotivakuutuksen ottamista asunnon vuokraamiseksi, vaikka asialla voi olla vaikutusta vuokravakuuden määrään.

Puoluehallitus arvioi aloitteen lisäävän hallinnollista työtä julkisella sektorilla. Puoluehallitus katsoo, että jokaisella on oikeus kotiin. Siksi ensisijaisin tapa ehkäistä nuorten asunnottomuutta on huolehtia riittävästä kohtuuhintaisten, valtion tuella rakennettavien asuntojen rakennuttamisesta kasvukeskuksiin.

56 Nuoren vuokra-asunnon saaminen ei saa jäädä kiinni kotivakuutuksesta

Sosialidemokraattiset Nuoret ry:n aloite

Maksuhäiriömerkinnän voi saada yhdestä maksamatta jääneestä puhelinlaskusta tai vuokrarästistä. Luottotietojen menettäminen estää asunnon saamisenvapailta markkinoilta, sillä maksuhäiriömerkinnän saanutta pidetään usein epäluotettavana vuokralaisena, vaikka merkinnän takana olisivat edellisen puolison tai vanhemman talousongelmat. Luottotietomerkinnät säilyvät rekisterissä yleisimmin kolme vuotta.

Maksuhäiriömerkintä saattaa estää kotivakuutuksen saamisen. Kotivakuutus taas on usein vuokrasopimuksen ehtona jopa kaupungin ja yleishyödyllisten yhdistysten asunnoissa. Kotivakuutuksen puuttuminen taas heikentää vuokralaisen asemaa, sillä jos jotain sattuu, velkaantuu vuokralainen pahimmillaan pysyvästi.

Luottotietojen puuttuminen heikentää merkittävästi asunnonsaantimahdollisuuksia ja saattaa johtaa syrjäytymiskierteeseen. Pahimmassa tapauksessa luottotietojen menettäminen johtaa asunnottomuuteen. Asunnon saaminen ei saa jäädä kiinni siitä, että nuori ei maksuhäiriömerkinnän vuoksi täytä vakuutusyhtiöiden vaatimuksia kotivakuutuksen saajasta.

Sosialidemokraattiset Nuoret ry esittää, että

on tutkittava, voitaisiinko nuorten vuokra-asunnon kotivakuutukselle kehittää opintolainan valtiontakausta muistuttava järjestelmä. Myös itsenäisen asumisen aluksi maksuhäiriömerkinnän saaneen nuoren on oltava oikeutettu kotivakuutukseen. On selvitettävä maksuhäiriömerkintöjen ja mahdollisen takauksen vaikutuksia kotivakuutuksen myöntämiseen nuorille. Kotivakuutuksen myöntämisperusteiden tulee olla avointa tietoa ja kielteisessä päätöksessä nuorta on kuultava. Vakuutus on myönnettävä, jos maksuhäiriömerkinnän syy on rahallisesti pieni tai jo takaisin maksettu.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 77


Kommentoi

Tietosuoja