Sama kuin puoluehallituksen esitys.

Beslutsförslag

Partikongressen godkänner motionen.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Partistyrelsens utlåtande

Partistyrelsen föreslår att motionen godkänns och konstaterar att förutom politisk påverkan bör även den internationella fackföreningsrörelsen aktivt och i samarbete försöka förbättra situationen för arbetarna inom branschen.

Puoluehallitus esittää, että aloite hyväksytään ja toteaa, että poliittisen vaikuttamisen lisäksi kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen tulisi myös aktiivisesti ja yhteistyössä toimia alalla työskentelevien työntekijöiden tilanteen parantamiseksi.

54 Västvärlden lever inlindad i orättvis bomull

Finlands Svenska Socialdemokrater rf:s motion

Grundvillkoren för bomullsproduktion har inte förändrats sedan den gamla onda tid då den plockades av plantageslavar, vävdes av barn under livsfarliga förhållanden, handsyddes av halvblinda sömmerskor i fotogenlampornas otillräckliga sken, och slog ut lokalt producerade fibrer som ull och lin. Det enda som har hänt är att andra har blivit slavar för dem som tidigare var de utsugna.

Själva bomullsodlingen, känslig för torka och skadedjur, försaltar och förgiftar odlingsmarken (med växt- och insektsgifter som rikare länder förbjudit) och torkar ut de vattendrag som används för konstbevattning. I Uzbekistan bär storskalig bomullsodling, först under kommunismens, sedan kapitalismens piska, skulden till att Aralsjön sedan 1960-talet har krympt till en fjärdedel av sin ursprungliga storlek, från ett fruktbart innanhav till två sterila saltsjöar där primärnäringarna totalförstörts. Eftersom bomull är en starkt subventionerad gröda i USA är prisdumpning vanligt förekommande på världsmarknaden, vilket leder till att småbrukare i Afrika och Asien inte kan konkurrera. I Bangladesh rasade ett våningshus med textilfabriker i maj, vilket uppmärksammades mer i massmedia än de fruktansvärda arbets- och levnadsförhållanden som under tysthet har tillåtits fortgå bland de arbetare som tillverkar lågpriskläder för västerländska företag. När den färdiga produkten (köp tre, vi bjuder på den billigaste) ligger på affärshyllan påverkas också den lokala klädesproduktionen negativt. Varje länk av denna kedja är oförenlig med socialdemokratiska värderingar.

Som konsumenter har vi möjlighet att rösta med fötterna och köpa ekologiskt eller rättvisemärkt, men det är också dags för staterna att ta strid mot de missförhållanden som skapats av vårt omättliga behov av slit-och-slängvaror till rövarpris. Det finns möjligheter att agera på många fronter samtidigt, genom fackligt, politiskt eller internationellt samarbete. En energiskatt på bomullsvaror (vilka i sin utbredda användning och miljöpåverkan kan jämföras med fossila bränslen) kunde till och med ge ökade inkomster i statskassan.

Finlands Svenska Socialdemokrater föreslår, att

SDP i regeringen och inom EU verkar för att odling, tillverkning och försäljning av bomullsprodukter inte längre tillåts föregå under förhållanden som i varje led skadar både människor och natur.

Länsi on kääriytynyt epäoikeudenmukaiseen puuvillaan

Finlands Svenska Socialdemokrater rf:n aloite

Puuvillatuotannon perusedellytykset eivät ole muuttuneet sitten julmien aikojen. Tuolloin orjat poimivat puuvillan pellolta, lapset kutoivat hengenvaarallisissa olosuhteissa ja puolisokeat ompelijattaret ompelivat fotogeenilamppujen riittämättömässä valaistuksessa. Paikallisesti tuotetut kuidut kuten villa ja pellava eivät pärjänneet kilpailussa. Ainoa muutos on, että muut ovat ryhtyneet aikaisemmin riiston kohteena olevien orjiksi.

Kuivuudelle ja tuholaiseläimille altis puuvillatuotanto suolaa ja myrkyttää laidunmaat (kasvi- ja tuholaismyrkyillä, jotka rikkaammat maat ovat kieltäneet) ja kuivaa keinokasteluun käytetyt vesistöt. Uzbekistanissa laajamittainen puuvillantuotanto, ensin kommunismin ja sitten kapitalismin ikeen alla, on syypäänä Araalinjärven kutistumiseen neljännekseen alkuperäisestä pinta-alastaan sitten 1960-luvun. Hedelmällisestä sisämerestä on tullut kaksi steriiliä suolajärveä ja alueen peruselinkeinot on tuhottu. Koska puuvilla on voimakkaasti subventoitu kasvi Yhdysvalloissa, esiintyy maailmanmarkkinoilla paljon hintadumppausta, mikä johtaa siihen että pienviljelijät Afrikassa ja Aasiassa eivät pärjää kilpailussa.

Bangladeshissä tekstiilitehtaan kerrostalo romahti toukokuussa, mikä sai enemmän näkyvyyttä mediassa kuin ne hirvittävät työ- ja elinolot, joissa työntekijät ovat valmistaneet halpisvaatteita länsimaalaisille yrityksille. Kun valmis tuote (osta kolme, tarjoamme halvimman) makaa kaupan hyllyllä, vaikuttaa se myös kielteisesti paikalliseen vaateteollisuuteen. Tämän ketjun jokainen lenkki on sosialidemokraattisten arvojen vastainen.

Kuluttajina meillä on mahdollisuus äänestää jaloillamme ja ostaa ekologisesti tuotettuja tai reilun kaupan tuotteita, mutta valtioiden on myös aika asettua vastustamaan niitä väärinkäytöksiä, joihin kyltymätön tarpeemme saada halpoja kulutustuotteita on johtanut. On paljon mahdollisuuksia toimia monella rintamalla – ay-, poliittisen tai kansainvälisen yhteistyön kautta. Puuvillatuotteiden energiavero (fossiilisiin polttoaineisiin verrattava ympäristövaikutus) voisi jopa tuoda lisätuloja valtion kassaan.

Finlands Svenska Socialdemokrater rf esittää, että

SDP toimii hallituksessa ja EU:ssa sen puolesta, että puuvillatuotteiden viljelyn, tuotannon ja myynnin ei anneta enää jatkua olosuhteissa, joista kärsivät sekä ihmiset että luonto jokaisessa tuotannon vaiheessa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 74

  • Tammikuu 2017

    Tähän liittyvää hallituksen esitystä ei ole ollut käsittelyssä.


Kommentoi

Tietosuoja