Sama kuin puoluehallituksen esitys.

Puoluekokous yhtyy aloitteessa esitettyyn tapaan tukea pienten ja keskisuurten yritysten kansainvälistymistä ja vientiponnisteluja sekä tiedottamista.

Aloitteessa esitetään vientikaupan rahoituksen tietämyksen ja osaamisen lisäämistä mm. Finnveran viennin kaupan rahoitusohjelman sekä yliopistojen ja vienninedistämisorganisaatioiden koulutushankkeiden ja -ohjelmien avulla.

Yrityksille tarjotaan runsaasti erilaisia tukimuotoja ja rahoitusta. Selvitykset osoittavat, että suuret yritykset ovat runsailla resursseillaan pärjänneet hyvin yritystukien haussa. Niillä ei kuitenkaan ole välttämättä suurin tuen tarve.

Erityisesti pienet yritykset painivat jokapäiväisen arjen kiemuroissa eivätkä ehdi tai osaa ottaa selvää tukimuodoista ja palveluista, joita heille on tarjolla.

Finnvera edistää suomalaista vientiä tarjoamalla yrityksille sekä vientiä rahoittaville pankeille monipuolisia palveluja. Finnvera tarjoaa myös rahoitusta ja asiantuntemusta erilaisiin kansainvälistyvän yrityksen rahoitustarpeisiin.

Finnveran lainoja ja takauksia voidaan käyttää kattamaan viennin aiheuttamaa käyttöpääoman tarvetta tai rahoittamaan suomalaisen emoyrityksen ulkomailla tapahtuvaa liiketoimintaa. Vientitakuilla sekä vientiluotto- ja korontasauspalveluilla voidaan suojautua vientikaupan ulkomaisiin ostajiin, pankkeihin ja maihin liittyviltä riskeiltä sekä auttaa vientihankkeiden rahoituksen järjestymistä.

Finnvera tarjoaa vientiyrityksille vientitakuita luottotappioiden varalta sekä viennin rahoitukseen. Samalla riskit jakautuvat tasaisemmin viejien ja pankkien kanssa.

Pankeilla on merkittävä asema vientikauppojen rahoituksessa. Siksi on tärkeää, että viejä on yhteydessä pankkiin ja Finnveraan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Vientitakuita kannattaa hakea jo ennen kaupan syntymistä, kuitenkin viimeistään ennen toimitusten käynnistymistä.

Finnvera myöntää myös vientitakuita luottokelpoisiin maihin. Luottoriskit arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

EU-valtiontukisääntöjen vuoksi Finnvera voi kuitenkin vakuuttaa lyhyen maksuajan vientikauppoja EU-maihin sekä muihin läntisiin teollisuusmaihin vain erittäin rajoitetusti. Luottovakuutuspalveluista näihin maihin huolehtivat ensisijaisesti yksityiset luottovakuutusyhtiöt.

Finnveran tytäryhtiö, Suomen Vientiluotto Oy, tarjoaa yhdessä Finnveran kanssa viejille ja rahoituslaitoksille kansainvälisesti kilpailukykyisiä vienninrahoituspalveluja. Vientiluoton tuotteita ovat vientiluottojen rahoitus, korontasaus ja luotonantajana toimiminen. Julkisesti tuettuja vienninrahoituspalveluja myönnetään pääomatavaroiden sekä konsultti- ja suunnittelupalveluiden rahoittamiseen.

Finnveran palveluvalikko on jo nykyisellään moninainen, mutta työllisyyden kohentamiseksi myös Finnveran ja valtion pääomasijoittajien keinovalikoimaa on lavennettava niin viennin rahoituksessa kuin kasvuyritysten investoidessa Suomeen.

52 Pk-yritysten vientiin liittyvää rahoitusosaamista on lisättävä

Järvenpään Työväenyhdistys ry:n aloite

Pk-yritykset eivät tunne erilaisia viennin rahoituksen tapoja ja muotoja. Siitä syystä ne eivät osaa hyödyntää Finnveran tarjoamaa viennin rahoitusta. Finnveran vientitakuita käyttäneitä yrityksiä on määrällisesti vain vähän yli sadan. Valtaosa (ellei lähes kaikki) niistä on kansainvälisesti toimivia suuryrityksiä.

Järvenpään Työväenyhdistys ry esittää, että

SDP:n edustajat, niin kansanedustajat, ministerit ja muut tahot, missä puolueella on mahdollisuus vaikuttaa, toimivat ja edistävät omalla toiminnallaan ja vaikutusvallallaan sitä, kuinka vientikaupan rahoituksen tietämystä ja osaamista lisätään ja parannetaan. Yksi vaihtoehto on mm. Finnveran viennin kaupan rahoitusohjelman sekä yliopistojen ja vienninedistämisorganisaatioiden koulutushankkeiden ja -ohjelmien avulla.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 72

  • Tammikuu 2017

    Kansanedustajat Ville Skinnari ja Timo Harakka valmistelivat SDP:lle 8+2-mallin mukaisen yrittäjäohjelman marraskuussa 2015. Tässä yrittäjäohjelmassa pohdittiin myös yritysrahoitusta ja sen uudistamista. Toimenpiteinä esitettiin mm. joukkorahoituksen sekä Finnveran juniorilainan edistäminen. Nämä toimenpiteet sisällytettiin SDP:n vaihtoehtobudjettiin. Lisäksi puolueen vaihtoehtobudjetissa on lukuisia muita yrittäjyyttä tukevia esityksiä.


Kommentoi

Tietosuoja