Sama kuin puoluehallituksen esitys.

Puoluekokous pitää SDP:n keskeisimpinä tavoitteina edelleen suomalaisen työn ja työntekijöiden puolustamista sekä osaamisen vahvistamista.

Aloitteessa esitetään, että SDP:n tulevan puoluekokouskauden keskeinen tavoite olisi työn ja osaamisen puolustaminen.

SDP on työn puolue. Keskeinen tehtävämme on työn ja työntekijöiden sekä osaamisen kasvun puolustaminen. Työn, työntekijöiden ja osaamisen puolustaminen eivät kuitenkaan ole ainoita SDP:n teemoja. On saattanut käydä niin että monien teemojen esillä pitäminen on hieman hämärtänyt tämän keskeisen teeman tärkeyttä SDP:n toiminnassa. Työn, työntekijöiden ja osaamisen keskeisen merkityksen korostaminen lienee paikallaan.

203 SDP:n nostettava profiilia suomalaisen työn ja osaamisen puolueena

Matinkylän Sosialidemokraatit ry:n aloite

Jo perinteisessä Forssan ohjelmassaan 1903 Suomen sosialidemokraattinen puolue puolusti suomalaista työtä ja osaamista tuotantovälineiden omistajien vallankäyttöä vastaan. Tänään globaalien markkinavoimien edessä tämä on aivan yhtä ajankohtaista kuin yli sata vuotta sitten.

Työelämän tehtävät ja ammattirakenteet ovat muuttuneet ja monet käsitteet ovat vaihtuneet siitä miten asiat kirjattiin vuonna 1903. Myös työelämää koskeva lainsäädäntö ja sopimusjärjestelmä ovat kehittyneet ja monet Forssan ohjelmaan kirjatut asiat on jo saavutettu. Yhteiskuntamme koulutus- ja sivistysjärjestelmä on rakentunut Forssan ohjelman suuntaisesti ja jo ohittanut tuolloin asetetut tavoitteet. Suomalainen terveydenhoitojärjestelmä nojaan niin ikään Forssan ohjelman tavoitteisiin. Suomalainen sosialidemokratia on merkittävästi vaikuttanut suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen.

Suomalaista sosialidemokratiaa tarvitaan yhä. Vaikka perinteinen teollisuustyöväestö on vaihtunut korkeasti koulutettuihin asiantuntijoihin, on työhön ja osaamiseen perustuva ansainta edelleen vastakkainasettelussa omistamiseen perustuvan arvon muodostuksen kanssa.  Myös tänä päivänä palkansaajat ja pienyrittäjät ovat tuotantovälineiden omistajien ja kasvottomien markkinavoimien vallankäytön armoilla. Tekijänoikeuksista on tullut markkinavoimien oikeuksia. Jyrkän, ihmisten keskinäisen luokkajaon sijaan on tullut ihmisten ja kasvottomien instituutioiden välinen kampailu oikeuksista työhön ja sen tuotoksiin.

Globaalin yleishumanismin sijaan Suomen Sosialidemokraattisen puolueen tulee nostaa keskeisimmäksi tavoitteekseen suomalaisen työn ja osaamisen puolustamisen. Kansainvälisiä tavoitteitamme voimme ajaa yhdessä muiden kanssa, mutta suomalaisen yhteiskunnan puolustaminen on meidän itsemme vastuulla.

Matinkylän Sosialidemokraatit ry esittää, että

SDP nostaa tulevan puoluekokouskauden keskeisimmäksi tavoitteekseen suomalaisen työn ja osaamisen puolustamisen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 241

  • Tammikuu 2017

    Sekä eduskuntavaaliohjelmassa (11/2014), strategisessa hallitusohjelmassa (3/2015), vaihtoehtobudjetissa ja sen yrittäjäpaketissa (11/2015), vuoden 2017 vaihtoehtobudjetissa (11/2016) että muissa puoluejohdon ja eduskuntaryhmän ulostuloissa ja esityksissä puoluekokouksen päätöksen asiat ovat olleet keskiössä.


Kommentoi

Tietosuoja