Puoluekokous viittaa päätökseensä koskien sääntöjen pykälää 10.

Puoluekokous viittaa sääntöjen pykälä 10 momentti 5 muutosesitykseen.

Nuorsosialidemokraatit NUS ry esittää automaattisen maksuttoman vapaajäsenyyden poistamista. Puoluehallitus viittaa tekemäänsä sääntömuutosaloitteeseen, jonka mukaan automaattinen vapaajäsenyys poistuisi ja sen saisi vain hakemuksella.

199 Jäsenmaksujärjestelmää tasapainotettava

Nuorsosialidemokraatit NUS ry:n aloite

Sosialidemokraattinen aate on kaikkien aate. Sosiaalidemokraattinen yhteiskunta on paikka, jossa yhteisö tukee kaikkien jäsentensä mahdollisuutta osallistua yhdenvertaisesti toimeentuloon, ikään tai muihin tekijöihin katsomatta. Tätä tarkoitusta varten puolueen säännöissä on annettu automaattinen vapautus jäsenmaksusta niille pitkäaikaisille jäsenille, jotka ovat täyttäneet vapaajäsenyyden ehdot. Tämä oli erinomainen tapa ja auttoi niitä iäkkäämpiä jäseniä osallistumaan, joiden osalta säännöllinen eläke tai sosiaaliturva ei olisi muuten antanut tähän mahdollisuuksia.

Suomi niin kuin puolue on kuitenkin muuttunut vuosien varrella. Yhä suurempi osa ikääntyneistä on kohtuullisen ostovoiman turvaavan työeläkkeen piirissä. Samalla puolueen ja yhteiskunnan ikärakenteen muutoksen myötä lähes puolet SDP:n nykyisistä jäsenistä ei maksa jäsenmaksua vapaajäsenyyden perusteella.

SDP:n jäsenyyden tulee olla kaikkien ulottuville ihmisen taloudelliseen tilanteeseen katsomatta. Tämä voidaan varmistaa myös jatkossa jatkamalla käytäntöä nykyisestä sosiaalisin perustein alennetusta jäsenmaksusta. Mahdollisuutta alennettuun jäsenmaksuun voitaisiin myös pitää nykyistä näkyvämmin esillä. Samalla automaattinen vapaajäsenyys on kuitenkin syytä poistaa. Yhtenäisin perustein määräytyvä nykyistä selkeämpi jäsenmaksujärjestelmä olisi etu myös jäsenyyden markkinoinnissa.

Vapaajäsenyyttä on pidetty myös arvonannon osoituksena pitkää SDP:n jäsenyyttä kohtaan. Pitkää jäsenyyttä sekä liikkeen eteen tehtyä työtä ja annettua tukea pidetään suuressa arvossa myös jatkossa. Puolue tarvitsee kuitenkin kaikkien jäsentensä täysimääräisen tuen – myös ikääntyneiden.

Nuorsosialidemokraatit NUS ry esittää, että

Puoluekokous velvoittaa puoluejohdon toimimaan siten, että jäsenmaksujärjestelmä tasapainotetaan kaikkien paitsi kunniajäsenten kohdalta. Puoluejohto valmistelee sääntömuutoksen vapaajäsenyyden poistamiseksi. Sosiaalisin perustein myönnettävää jäsenmaksun alennusta käytetään jatkossa aktiivisemmin puolueosastoissa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 236


Kommentoi

Tietosuoja