Sama kuin puoluehallituksen esitys.

Motionen föranleder inga åtgärder.

Päätösesitys

Aloite ei aiheuta toimenpiteitä.

Partiets stadgar möjliggör att föreningen kan bevilja en nedsatt medlemsavgift om medlemmen ansöker om det på ekonomiska grunder.

Puoluehallituksen lausunto

Puolueen säännöt mahdollistavat sen, että taloudellisin perustein yhdistys voi hakemuksesta myöntää alennetun jäsenmaksun jäsenelleen.

198 Nedsatt medlemsavgift för alla medlemmar under 30 år

Finlands Svenska Socialdemokrater rf:s motion

Rekryteringen av nya medlemmar till SDP är avgörande för partiets framtid. Särskilt viktigt är det att locka unga personer under 30 år med i verksamheten.

Undersökningar visar att partiets understöd bland unga är alarmerande lågt. Om trenden håller i sig när denna generation växer upp, går vi en dyster framtid till mötes. För att unga ska rösta på SDP måste partiet ha en starkare kontaktyta till personer under 30 år.

Personer under 25 år har en nedsatt medlemsavgift, men med tanke på medlemsrekryteringen vore det motiverat att den åldersgränsen skulle höjas till 30 år.

Finlands Svenska Socialdemokrater rf föreslår, att

att åldersgränsen för nedsatt medlemsavgift höjs till 30 år.

 

Alennettu jäsenmaksu alle 30-vuotiaille jäsenille

Finlands Svenska Socialdemokrater rf:n aloite

Uusien jäsenten rekrytointi on SDP:n tulevaisuuden kannalta ratkaisevan tärkeää. Erityisen tärkeää on alle 30-vuotiaiden nuorten houkutteleminen mukaan toimintaan.

Tutkimukset osoittavat, että puolueen kannatus nuorten keskuudessa on hälyttävän alhainen. Jos tämä trendi pitää tämän ikäluokan edustajien kasvaessa aikuisiksi, on meillä edessä synkkä tulevaisuus. Jotta nuoret äänestäisivät SDP:tä, on puolueella oltava parempi tarttumapinta alle 30-vuotiaisiin nuoriin.

Alle 25-vuotiailla on alennettu jäsenmaksu, mutta jäsenrekrytoinnin kannalta olisi perusteltua nostaa tuota ikärajaa 30 vuoteen.

Finlands Svenska Socialdemokrater rf esittää, että

alennetun jäsenmaksun ikäraja nostetaan 30 ikävuoteen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 235


Kommentoi

Tietosuoja