Puoluekokous ei yhdy aloitteen vaatimukseen tässä yksittäistapauksessa, mutta pitää avoimuutta ja jäsenille tiedottamista tärkeänä.

Puoluekokous ei yhdy aloitteen vaatimukseen tässä yksittäistapauksessa, mutta pitää avoimuutta ja jäsenille tiedottamista tärkeänä ja uskoo puoluejohdon toimivan jäsendemokratiaa ja avointa tiedottamista kunnioittaen aina, kun se on mahdollista.

Aloitteessa esitetään, että SDP ja sen toimijat tiedottavat julkisesti tai ainakin jäsenilleen, mitkä ovat hallitusneuvottelujen työryhmät, ketkä ovat niissä SDP:n viralliset hallitusneuvottelijat ja ketkä asiantuntijat ja muut avustajat ja osallistujat on kussakin ryhmässä rekisteröity SDP:n edustajiksi hallitusneuvottelujen työryhmiin.  Samaten SDP tiedottaa julkisesti tai ainakin jäsenilleen, mitkä ovat puolueen tärkeimmät sektorikohtaiset tavoitteet neuvottelujen eri työryhmissä sekä neuvottelujen kuluessa tiedottaa niiden edistymisestä säännöllisesti julkisesti tai ainakin jäsenilleen.

Jokainen neuvottelu on omanlaisensa. Joihinkin tilanteisiin sopii avoimempi tiedottaminen ja toisinaan julkisuudessa käytävät ”toiset neuvottelut” hankaloittavat varsinaisia neuvotteluita. Aina kun se on mahdollista, tulee neuvotteluissa olla lähtökohtana avoimuus. Tavoitteiden ja niiden edistäjien tulee olla jäsenten ja kansalaisten tiedossa.

168 SDP sitoutuu avoimeen tiedottamiseen hallitusneuvotteluissa

Kallion Sosialidemokraatit ry:n jäsen Timo Kärkkäisen aloite

Suomen hallitusneuvottelujen tiedottaminen ja julkisuus on hyvin peiteltyä ja salaista. Vuoden 2011 hallitusneuvotteluissa niiden johtaja, kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen erikseen julisti ”radiohiljaisuuden” Säätytalolle, jossa neuvotteluja käytiin.

Näin ei ole pakko toimia. Hallitusneuvottelujen kuluessa tehtävät ratkaisut ovat monesti tärkeämpiä ja vaikuttavampia kuin yksikään hallituksen myöhemmin kaudellaan tekemä päätös. Vähintäänkin puolueiden jäsenillä on oikeus saada tieto, mistä asioista heidän puolueensa neuvottelee ja mitkä tavoitteet heidän puolueellaan on näissä asioissa. Asioista olisi syytä tiedottaa myös muussa julkisuudessa.

On maita, joissa hallitusneuvotteluja ei hallitse samanlainen salamyhkäisyys ja tiedottamiskielto kuin Suomessa. Saksan hallitusneuvotteluissa syksyllä 2013 puolueet tiedottivat aktiivisesti niin jäsenistölleen kuin medialle, mistä neuvoteltiin ja missä neuvotteluryhmissä ja mistä asioista oli saavutettu sopu.

SDP:n on omalla esimerkillään vaikutettava hallituksen muodostamisen avoimuuteen ja saatava siten muut puolueet mukaan.

Kallion Sosialidemokraatit ry:n jäsen Timo Kärkkäinen esittää, että

SDP ja sen toimijat vuoden 2015 eduskuntavaalien ja sitä seuraavien eduskuntavaalien jälkeen aina osallistuessaan hallitusneuvotteluihin tiedottavat julkisesti tai ainakin jäsenilleen, mitkä ovat hallitusneuvottelujen työryhmät, ketkä ovat niissä SDP:n viralliset hallitusneuvottelijat ja ketkä asiantuntijat ja muut avustajat ja osallistujat on kussakin ryhmässä rekisteröity SDP:n edustajiksi hallitusneuvottelujen työryhmiin.  Samaten SDP tiedottaa julkisesti tai ainakin jäsenilleen, mitkä ovat puolueen tärkeimmät sektorikohtaiset tavoitteet neuvottelujen eri työryhmissä sekä neuvottelujen kuluessa tiedottaa niiden edistymisestä säännöllisesti julkisesti tai ainakin jäsenilleen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 216


Kommentoi

Tietosuoja