Sama kuin puoluehallituksen esitys.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Sosialidemokraatit ovat keskeisesti vaikuttaneet siihen, että Suomen ihmisoikeuspolitiikan painopisteenä on naisten ja tyttöjen aseman vahvistaminen. Suomi toimii vahvasti YK:n yleiskokouksen päätöslauselman 1325-toteuttamiseksi niin, että myös naiset ovat mukana konfliktien ehkäisyssä ja rauhanprosessien rakentajina. Suomen ihmisoikeuspoliittisen toimintaohjelman 2013-15 kärkihankkeita on naisten ja tyttöjen ihmisoikeuksien ja osallistumismahdollisuuksien edistäminen ja tähän työhön kuuluu vahva työ naisiin ja tyttöihin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan ehkäisemiseksi ja eliminoimiseksi. Tätä työtä tehdään mm. tukemalla YKn naisiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan erityisedustaja Banguran ja UNWomenin  toimintaa.

Suomi tukee laajasti rauhanvälitystoiminnan kehittämistä ja myös siinä korostetaan naisten asemaa. Suomi myös tukee Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja muiden kansainvälisten tuomioistuinten toimintaa. Seksuaalisen väkivallan käyttöön sodissa ja konflikteissa tulee puuttua ja syylliset saattaa vastuuseen. Rankaisemattomuuden vastustaminen on keskeinen periaate vakavien rikosten ja ihmisoikeusloukkausten selvittämisessä ja osa ennaltaehkäisyä.

Syyrian sodan uhrien auttamisessa naapurimaat ovat kovassa paineessa. Sodan jaloissa elävien ja myös pakolaisleireillä olevien olosuhteet ovat usein kurjat. Suomi antaa alueelle humanitaarista apua ja ottaa vastaan syyrialaisia pakolaisia.  Sosialidemokraatit vaativat sodan osapuolia rauhanneuvotteluihin ja pysyvän rauhan rakentamiseen.

133 Seksuaalisen väkivallan käyttöön sodankäynnissä puututtava

Sosialidemokraattisten Naisten aloite

Seksuaalisen väkivallan käyttö ja sillä uhkaaminen konflikteissa on lisääntynyt ja siitä on tullut voimakas yhteisöihin vaikuttava ja traumatisoiva ase.

Seksuaalista väkivaltaa kohdistetaan erityisesti naisiin, mutta yhä useammin myös poikiin ja miehiin. Rikos leimaa uhria, koska monista maista puuttuu raiskausta koskeva lainsäädäntö ja muutenkin seksuaalisesta väkivallasta vaietaan.

Sosialidemokraattiset Naiset esittävät, että

SDP:n tulee toimia hallituksessa ja kansainvälisissä yhteyksissä niin, että seksuaalisen väkivallan käyttö konflikteissa tuomitaan ja sen tekijät saatetaan vastuuseen.  Uhreja tulee myös suojella. Tekijöiden ja heidän johtajiensa saaminen vastuuseen on tärkeää väkivallan kierteen katkaisemiseksi.

 

Seksuaalisen väkivallan käytön rankaiseminen on ratkaiseva askel monen viimeaikaisen konfliktin lopullisessa ratkaisemisessa. Tämä koskee erityisesti käynnissä olevan Syyrian sisällissodan lopettamista ja alueen pysyvän rauhan rakentamista.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 181

  • Tammikuu 2017

    SDP on pitänyt sotarikosasiaa esillä ja ollut eduskunnassa aktiivinen toimija ylipäätään sotarikoksiin liittyvissä asioissa, ei pelkästään seksuaaliseen väkivaltaan liittyvissä rikoksissa. Edellisellä hallituskaudella myös ulkoministeriössä tehtiin aktiivisesti työtä sen eteen, että sotarikoksista epäillyt tuodaan Haagin sotarikostuomioistuimeen, jos valtio on haluton tai ei kykene huolehtimaan tutkinnasta ja syyttämistoimista.


Kommentoi

Tietosuoja