Puoluehallituksen esitys sisäpoliittiseksi julkilausumaksi

Pohjoismainen hyvinvointivaltio on maailman paras yhteiskuntajärjestys

Hyvinvointivaltion tärkeimmät arvot ovat oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, solidaarisuus ja vapaus. Sen keskeinen eetos kiteytyy ajatukseen, että kaikki pidetään mukana.

Näiden arvojen ja eetoksen pohjalta sosialidemokraatit ovat aina rakentaneet Suomea: koulutuksen ja sivistyksen tasa-arvoa, oikeutta laadukkaisiin terveys- ja vanhuspalveluihin, inhimillistä sosiaaliturvaa sekä työelämän pelisääntöjä työntekijöiden turvaksi.

Talouden globalisaatio ja teknologinen kehitys muuttavat nyt maailmaa kiihtyvällä tahdilla. Jakamis- ja alustatalous, digitalisaatio ja automatisaatio, robotiikka ja keinoäly voivat parantaa työn tuottavuutta, mutta samalla ne saattavat vaikuttaa dramaattisesti hyvinvointivaltiomme kehitykseen ja rahoitukseen.

Kolmas globaali haaste liittyy ilmastonmuutokseen, joka haastaa koko ihmiskunnan tulevaisuuden. Ihmisen toiminnan seurauksena luonnon monimuotoisuus on kiistatta vaarassa. Käytämme luonnonvaroja selvästi yli niiden kestävän käytön rajojen.

Pohjoismainen hyvinvointivaltio ja sen vankka arvoperusta tarjoavat vakaan perustan vastaamiselle nykymaailman ja tulevaisuuden haasteisiin. Vahva sosiaalinen pääomamme ja osaamisemme sekä sopimisen voimaan nojaava perinteemme ovat jatkossakin kivijalkoja, joiden varaan sosialidemokraatit haluavat kehittää modernia Suomea.

Keskustavetoinen porvarihallitus on valinnut toisen linjan. Hallituksen eriarvoistavat, sosiaalisesti ja sivistyksellisesti kestämättömät leikkaukset, sosiaali- ja terveyspalveluiden pakkoyhtiöittäminen ja sirpaloiminen sekä rikkaita suosiva veropolitiikka ovat rampauttamassa hyvinvointivaltiotamme.

Hallituksen ideologisena tavoitteena näyttääkin olevan, että verorahoilla ihmisille palveluja ja turvaverkkoja tuottava hyvinvointivaltio muutetaan yritysten ja markkinoiden temmellyskentäksi.

Sipilän, Soinin ja Orpon Suomessa lompakon paksuus ja yksityiset vakuutukset määrittävät ihmisten turvan laajuuden. Verovarat valuvat yritysten voittoihin ja pahimmillaan kansainvälisiin veroparatiiseihin.

Päinvastoin kuin hallitus väittää, on tälle kehitykselle vaihtoehto. Se on sosialidemokraattien esittämä inhimillinen yhteiskunta, jossa kaikkia ihmisiä arvostetaan ja kunnioitetaan ja kaikki pidetään mukana.

On selvää, että pohjoismainen hyvinvointivaltio tarvitsee päivitystä 2020-luvulle. Kehittämistyössä uudistaminen ei ole kuitenkaan itseisarvo: Oikeita itseisarvoja ovat ihmisten hyvinvointi ja oikeudenmukaisuuden sekä inhimillisyyden toteutuminen.

Teknologisessa kehityksessä ja maailman muutoksessa on lyhyellä aikavälillä aina voittajia ja häviäjiä. Sosialidemokraatit haluavat johtaa muutosta ja Suomen uudistamista niin, että kenenkään ei anneta pudota ja apua tarvitsevia autetaan. Sosialidemokraattisessa mallissa kaikki saavat osallistua kykyjensä ja voimavarojensa mukaan. Korkea työllisyysaste on vahvin tae hyvinvointivaltion turvaamiseksi.

Kevään kuntavaaleissa onkin kuntapäättäjien valinnan lisäksi kyse poikkeuksellisen vahvasti siitä, mihin suuntaan Suomea viedään. Äänestäjillä on valittavana kaksi hyvin erilaista vaihtoehtoa: SDP:n yhteinen Suomi tai porvarihallituksen yksityinen Suomi.