Ratkaisuja kestävään tulevaisuuteen – SDP:n poliittinen ohjelma – Johdanto

Suomi on 2030-luvulla toisenlainen kuin tänään. Emme ole kuitenkaan lastuna laineilla tulevaisuuden virrassa, vaan meidän on mahdollista vaikuttaa tulevaisuuden suuntaan. Tänään tehtävillä päätöksillä voidaan vaikuttaa siihen, millaiseksi huominen rakentuu.

Yhteiskuntien kehitys on jatkuvaa muutosta, ja muutoksen vauhti näyttää kiihtyvän. Tähän on monta syytä. Jotta poliittinen liike voi rakentaa tulevaisuutta, pitää sen pystyä hahmottamaan keskeisimmät muutoshaasteet, jotka yhteiskuntaa ja ihmisten elämää muokkaavat Suomessa ja maailmalla. SDP on tunnistanut kuusi suurta muutoshaastetta:

  1. Työn murros ja teknologinen kehitys
  2. Ihmisen toiminnan vaikutukset maapallolle
  3. Demokratian tulevaisuus ja yhteiskunnan vakaus
  4. Globaalin keskinäisriippuvuuden tulevaisuus
  5. Talousjärjestelmä ja yhteiskunnallinen eriarvoistuminen
  6. Yhteiskunnan rakennemuutos ja kaupungistuminen

Nämä muutokset muokkaavat perusteellisesti ihmisten elämää ja yhteiskunnan toimintaa. Sosialidemokraattisen puolueen tavoitteena on tuoda ihmisille turvaa muutoksen keskellä ja tehdä muutoksesta mahdollisuus yhteiskunnan kehittämiseen sekä ihmisten paremman elämän rakentamiseen.

Tässä Suomi 2030 -ohjelmassa etsitään kestäviä ratkaisuja näihin muutoshaasteisiin. Etsimme sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän yhteiskunnan rakennuspalikoita.

Ohjelman valmistelun taustalla ovat olleet YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Agenda 2030 koskettaa kaikkia maailman maita ja ihmisiä. Se tuo näkyväksi sen, ettei kaikkia muutoshaasteita voida ratkaista kansallisvaltioiden sisällä, vaan se vaatii kansainvälistä yhteistyötä.

Hyvinvointivaltion ylläpitäminen ja kehittäminen ei ole itsestäänselvyys. Vaikka pohjoismainen yhteiskuntamalli on lähimpänä kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa, on Suomella vielä paljon tehtävää tasapainoisen yhteiskunnan saavuttamiseksi. Sosialidemokraattinen puolue esittää tässä ohjelmassa visionsa Suomesta 2030-luvulla sekä sen, millaisten poliittisten tavoitteiden kautta visioon on mahdollista päästä. Politiikkaa tehdään siksi, että huomenna olisi paremmin kuin tänään.


sulje kommentit
Sanna Siekkinen - Keski-Suomi

Koko ohjelmaa on tarkasteltava myös koronan vaikutuksien valossa. Voisiko esimerkiksi lisätä oman kappaleen/osion, jossa käsitellään asiaa.

sulje kommentit