Lopuksi

SDP hyväksyi ensimmäisen poliittisen ohjelmansa Tampereen puoluekokouksessa vuonna 2020. Ohjelmatyön uudistaminen alkoi jo Lahdesta 2017. Ohjelmatyöllä on pyritty avoimeen, osallistavaan ja läpinäkyvään poliittiseen valmisteluun, jossa kuuluu koko laajan sosialidemokraattisen liikkeen ääni.

Ohjelmatyötä on tehty laajasti jäsenistöä osallistaen. Tästä esimerkkinä ovat puolueen yli 30 eri työryhmää jaostoineen ja niissä toimivat yli 600 aktiivista jäsentä. Ohjelmatyössä on myös hyödynnetty laajasti eri alojen asiantuntijoita. Tämän työn tuloksena on tämä SDP:n päivitetty poliittinen ohjelma, jonka puoluekokous hyväksyi syyskuussa 2023. 

Ohjelmassa käydään laajasti läpi sosialidemokraattisia ratkaisuja sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästä tulevaisuudesta siirryttäessä kohti 2030-lukua. Ohjelma tarjoilee SDP:n vision keskipitkän aikavälin tavoitteiksi ja täydentää siten puolueen periaatejulistusta. Tavoitteet konkretisoivat keinoiksi esimerkiksi tulevissa vaaliohjelmissa. 

Poliittista ohjelmaa päivitetään jokaisessa puoluekokouksessa. Se määrittää aina puolueen ajantasaiset poliittiset tavoitteet ja linjan. Puolueen aktiivinen ohjelmatyö tulee jatkumaan tulevaisuudessakin. Näin huolehdimme siitä, että politiikkamme pysyy kiinni ajassa ja, jotta meillä on jatkossakin tavoitteita, joiden eteen tehdä työtä. Maailma ei ole valmis, mutta SDP haluaa omalla työllään osoittaa, että sitä voi muuttaa. Siihen tarvitaan vain rohkeita ihmisiä.