Johdanto

2020-luvun alku mullisti maailmaa ja Suomea monin tavoin. Pandemia ravisteli meitä kaikkia ja pakotti meidät toimimaan nopeasti täysin uudessa tilanteessa. 

Venäjän laiton hyökkäys Ukrainaan toi sodan takaisin Eurooppaan ja muutti turvallisuusympäristöämme radikaalisti. 

Molemmat kriisit horjuttavat turvallisuuden kokemusta ja testaavat yhteiskunnan henkistä ja fyysistä kriisinkestokykyä. 

Tulevina vuosina näemme myös näiden kriisien todelliset taloudelliset seuraukset. Vuonna 2023 inflaatio ja korot nousevat ja tavallisten ihmisten ostovoima heikkenee. Tulevien vuosien talouspoliittiset valinnat voivat syventää tai loiventaa uhkaavaa talouskriisiä. Voimme yhteiskuntina toistaa viime vuosikymmenen leikkauspolitiikan virheet ja maksattaa kriisit työntekijöillä, lapsilla ja nuorilla, tai voimme rakentaa kestävää, työhön ja oikeudenmukaiseen siirtymään nojaavaa kasvua.

Viime vuosien tapahtumat korostavat kansainvälisen yhteistyön, edistyksellisten, eurooppalaisten arvojen, demokratian, vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden merkitystä. Kriisejä seuraava eriarvoisuuden lisääntyminen luo kasvualustan epätoivolle, pelolle ja ääriliikkeille. Ne puolestaan murentavat demokratiaa ja ihmisten luottamusta yhteiskuntaan.

Tulevat vuodet määrittävät vahvasti sitä, millainen Suomi on 2030-luvun loppuessa. Onnistummeko vastaamaan ilmastonmuutoksen ja luontokadon uhkiin, pitämään Suomen hiilineutraaliuden polulla ja viemään myös koko maailmaa ympäristöllisesti kestävämpään suuntaan? Pystymmekö torjumaan konservatiivioikeiston pyrkimykset hajottaa pohjoismaista sopimisen mallia, jonka pohjalle yhteiskunnallinen luottamus on rakentunut vuosikymmeniä? Saammeko eriarvoistumiskehityksen käännettyä niin, että joka puolella Suomea on työtä, mahdollisuuksia elää ja yrittää ja usko siihen, että elämä ja yhteiskunta kantavat?

Suomi on 2030-luvulla joka tapauksessa toisenlainen kuin tänään. Meillä on velvollisuus ja vastuu vaikuttaa tulevaisuuden suuntaan. Tänään tehtävillä päätöksillä voidaan vaikuttaa siihen, millaiseksi huominen rakentuu. 

Yhteiskuntien kehitys on jatkuvaa muutosta, ja muutoksen vauhti näyttää kiihtyvän. Tähän on monta syytä. Jotta poliittinen liike voi rakentaa tulevaisuutta, pitää sen pystyä hahmottamaan keskeisimmät muutoshaasteet, jotka yhteiskuntaa ja ihmisten elämää muokkaavat Suomessa ja maailmalla. 

SDP on tunnistanut kuusi suurta muutoshaastetta, joihin on löydettävä ratkaisuja:

1. Työn murros ja teknologinen kehitys

2. Ihmisen toiminnan vaikutukset maapallolle ja siirtymä kestävään yhteiskuntaan

3. Demokratian tulevaisuus ja yhteiskunnan vakaus

4. Globaalin keskinäisriippuvuuden tulevaisuus

5. Talousjärjestelmän ja yhteiskunnan eriarvoistuminen

6. Yhteiskunnan rakennemuutos ja kaupungistuminen

Nämä muutokset muokkaavat perusteellisesti ihmisten elämää ja yhteiskunnan toimintaa. Sosialidemokraattisen puolueen tavoitteena on tuoda ihmisille turvaa muutoksen keskellä ja tehdä muutoksesta mahdollisuus yhteiskunnan kehittämiseen sekä ihmisten paremman elämän rakentamiseen. 

Tässä SDP:n poliittisessa ohjelmassa etsitään kestäviä ratkaisuja näihin muutoshaasteisiin. Etsimme sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän yhteiskunnan rakennuspalikoita. 

Ohjelman valmistelun taustalla ovat olleet YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. Agenda 2030 koskettaa kaikkia maailman maita ja ihmisiä. Se tuo näkyväksi sen, ettei kaikkia muutoshaasteita voida ratkaista kansallisvaltioiden sisällä, vaan se vaatii kansainvälistä yhteistyötä. 

Hyvinvointivaltion ylläpitäminen ja kehittäminen ei ole itsestäänselvyys. Vaikka pohjoismainen yhteiskuntamalli on lähimpänä kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa, on Suomella vielä paljon tehtävää tasapainoisen yhteiskunnan saavuttamiseksi. Kehitystä ei voi pitää itsestäänselvyytenä ja siinä voidaan mennä myös taaksepäin.

Viime vuosien myllerrys on näyttänyt, että pohjoismainen hyvinvointivaltio kantaa ja auttaa sekä yksilöitä että yrityksiä ja yhteisöä kestämään kriisejä. Samalla on paljastanut myös heikkouksia varautumisessa, huoltovarmuudessa ja kriisinkestävyydessä. Näitä heikkouksia on korjattava.

Kuljemme kohti 2030-lukua uudessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, puolustusliiton jäsenenä ja on aika määritellä se, millainen kansainvälisen yhteisön jäsen Suomi on muuttuneessa tilanteessa.

Sosialidemokraattinen puolue esittää tässä ohjelmassa visionsa Suomesta seuraavan vuosikymmenen lopulla sekä sen, millaisten poliittisten tavoitteiden kautta visioon on mahdollista päästä.Politiikkaa tehdään siksi, että huomenna olisi paremmin kuin tänään.

sulje kommentit
Uudenmaan Sosialidemokraatit ry -

2020-luvun alku mullisti maailmaa ja Suomea monin tavoin. Pandemia ravisteli meitä kaikkia ja pakotti meidät toimimaan nopeasti täysin uudessa tilanteessa.  ympäristössä.

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry -

Venäjän laiton hyökkäys Ukrainaan toi sodan takaisin Eurooppaan ja muutti turvallisuusympäristöämme radikaalisti. äärimmäisellä tavalla.

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry -

Molemmat kriisit horjuttavat turvallisuuden kokemusta ja testaavat yhteiskunnan henkistä ja fyysistä kriisinkestokykyä. kriisin kesto- sekä sietokykyä. 

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry -

Tulevina vuosina näemme myös näiden kriisien todelliset taloudelliset seuraukset. Vuonna 2023 inflaatio ja korot nousevat ja tavallisten ihmisten ostovoima heikkenee.  Olemme nähneet, että vuonna 2023 inflaatio ja korot ovat nousseet ja tavallisten ihmisten ostovoima heikentynyt. Tulevien vuosien Lähitulevaisuuden talouspoliittiset valinnat voivat syventää tai loiventaa uhkaavaa talouskriisiä. Voimme yhteiskuntina yhteiskuntana toistaa viime vuosikymmenen leikkauspolitiikan virheet ja maksattaa kriisit työntekijöillä, lapsilla ja nuorilla, tai voimme rakentaa kestävää, työhön ja oikeudenmukaiseen siirtymään nojaavaa kasvua.

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry -

Korjaus, yliviivaus ei mennyt kohdalleen.Tulevina vuosina näemme myös näiden kriisien todelliset taloudelliset seuraukset. Vuonna 2023 inflaatio ja korot nousevat ja tavallisten ihmisten ostovoima heikkenee.  Olemme nähneet, että vuonna 2023 inflaatio ja korot ovat nousseet ja tavallisten ihmisten ostovoima heikentynytTulevien vuosien Lähitulevaisuuden talouspoliittiset valinnat voivat syventää tai loiventaa uhkaavaa talouskriisiä. Voimme yhteiskuntina yhteiskuntana toistaa viime vuosikymmenen leikkauspolitiikan virheet ja maksattaa kriisit työntekijöillä, lapsilla ja nuorilla, tai voimme rakentaa kestävää, työhön ja oikeudenmukaiseen siirtymään nojaavaa kasvua.

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry -

Viime vuosien tapahtumat korostavat kansainvälisen yhteistyön, edistyksellisten, eurooppalaisten arvojen, demokratian, vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden merkitystä. Kriisejä seuraava eriarvoisuuden lisääntyminen luo kasvualustan epätoivolle, pelolle ja ääriliikkeille. Ne puolestaan murentavat demokratiaa ja ihmisten luottamusta yhteiskuntaan.  Eriarvoisuuden lisääntyminen murentaa demokratiaa ja ihmisten luottamusta yhteiskuntaan, luomalla kasvualustan epätoivolle, pelolle ja ääriliikkeille. Tässä vallitsevassa poliittisessa maaperässä korostuvat myös koulutuksen merkitys, vapaan median ja jakamattoman ihmisarvon puolustaminen.

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry -

Tulevat vuodet määrittävät vahvasti sitä, millainen Suomi on 2030-luvun loppuessa. Onnistummeko vastaamaan ilmastonmuutoksen ja luontokadon uhkiin, pitämään Suomen hiilineutraaliuden polulla ja viemään myös koko maailmaa ympäristöllisesti kestävämpään suuntaan? toimimaan esimerkkinä muulle maailmalle ympäristöllisesti kestävämmässä suunnassa? Pystymmekö torjumaan konservatiivioikeiston pyrkimykset hajottaa pohjoismaista sopimisen mallia, jonka pohjalle yhteiskunnallinen luottamus on rakentunut vuosikymmeniä? Saammeko eriarvoistumiskehityksen käännettyä niin, että joka puolella Suomea on työtä, mahdollisuuksia elää ja yrittää ja usko siihen, että elämä ja yhteiskunta kantavat?

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry -

Pystymmekö torjumaan konservatiivioikeiston pyrkimykset hajottaa pohjoismaista sopimisen mallia, jonka pohjalle yhteiskunnallinen luottamus luottamuksemme on rakentunut vuosikymmeniä? Saammeko eriarvoistumiskehityksen käännettyä pysäytettyä niin, että joka puolella Suomea on työtä, mahdollisuuksia elää ja yrittää ja usko siihen, että elämä ja yhteiskunta kantavat?

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry -

Suomi on 2030-luvulla joka tapauksessa toisenlainen kuin tänään. Meillä on velvollisuus ja vastuu vaikuttaa tulevaisuuden suuntaan. Tänään tehtävillä päätöksillä voidaan vaikuttaa siihen, millaiseksi huominen rakentuu. 

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry -

Yhteiskuntien kehitys on jatkuvaa muutosta, ja muutoksen vauhti näyttää kiihtyvän. Tähän on monta syytä. Jotta poliittinen liike voi rakentaa tulevaisuutta, pitää sen pystyä hahmottamaan keskeisimmät muutoshaasteet, jotka yhteiskuntaa ja ihmisten elämää muokkaavat Suomessa ja maailmalla.  Jotta poliittinen liike voi rakentaa parempaa tulevaisuutta, pitää sen pystyä hahmottamaan yhteiskuntaa ja ihmisten elämää Suomessa ja maailmalla keskeisimmin muokkaavat muutoshaasteet.

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry -

Nämä muutokset muokkaavat perusteellisesti ihmisten elämää ja yhteiskunnan toimintaa. Sosialidemokraattisen puolueen tavoitteena on tuoda ihmisille turvaa muutoksen keskellä ja tehdä muutoksesta mahdollisuus kääntää muutos mahdollisuudeksi yhteiskunnan kehittämiseen sekä ihmisten paremman elämän rakentamiseen rakentumiseen

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry -

Tässä SDP:n poliittisessa ohjelmassa etsitään kestäviä ratkaisuja näihin muutoshaasteisiin. Etsimme ja kuvaamme sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävän yhteiskunnan rakennuspalikoita. 

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry -

Hyvinvointivaltion ylläpitäminen ja kehittäminen ei ole itsestäänselvyys. Vaikka pohjoismainen yhteiskuntamalli on lähimpänä kestävän kehityksen mukaista yhteiskuntaa, on Suomella vielä paljon tehtävää tasapainoisen yhteiskunnan saavuttamiseksi. Kehitystä ei voi pitää itsestäänselvyytenä ja siinä voidaan mennä myös taaksepäin.

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry -

Viime vuosien myllerrys on näyttänyt, että pohjoismainen hyvinvointivaltio kantaa ja auttaa sekä yksilöitä että yrityksiä ja yhteisöä kestämään kriisejä. Samalla se on paljastanut myös heikkouksia varautumisessa, huoltovarmuudessa ja kriisinkestävyydessä. Näitä heikkouksia on korjattava.

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry -

Kuljemme kohti 2030-lukua uudessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, puolustusliiton puolustusliitto Naton jäsenenä ja on aika määritellä se, millainen kansainvälisen yhteisön jäsen Suomi on muuttuneessa tilanteessa.

Uudenmaan Sosialidemokraatit ry -

Sosialidemokraattinen puolue esittää tässä ohjelmassa visionsa Suomesta seuraavan vuosikymmenen lopulla sekä sen, millaisten poliittisten tavoitteiden kautta visioon on mahdollista päästä. visio on toteutettavissa.
Politiikkaa Sosialidemokraattista politiikkaa tehdään siksi, että huomenna olisi paremmin kuin tänään.

Savo-Karjalan Sosialidemokraatit ry -

Viime vuosien tapahtumat korostavat kansainvälisen yhteistyön, edistyksellisten, sivistyksellisten, eurooppalaisten arvojen, demokratian, vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden merkitystä.

Riitta Ollila - Pirkanmaa

s.866. Peruskoulun parlamentaarinen kokonaisuudistus. Ihan liian epämääräinen ja laaja määritelmä, melkein pelottava. Mihin tällaista tarvitaan? Nyt pitää keskittyä viemään läpi tehdyt uudistukset kunnialla: esim. integraatio, yhtenäiskoulu (tällä hetkellä vain hallinnollinen rakennelma, jossa käytännön yhteistoiminta ja mahdollisuudet alkutekijöissä), ilmiöoppiminen. Koulussa tarvitaan nyt rauhaa, uusia hankkeita ja uudistuksia ei kaivata eikä tarvita.

Riitta Ollila - Pirkanmaa

s. 881. Taito- ja taideaineet ovat unohtuneet. Kaikki lapset ovat peruskoulussa, siellä on tarjottava näitä aineita tasapuolisesti kaikille. Esim. musiikin merkitys lapsen kehitykselle on kiistatta todettu tutkimuksissa.  Yläkoulussa nämä aineet ovat valinnaisia 8. luokasta lähtien liikuntaa lukuunottamatta. Tämä on todella vahingollista nuorten kasvulle ja kehitykselle. Kukahan on keksinyt, että esim. matematiikka on paljon tärkeämpää kuin musiikki, kuvaamataito tai kotitalous! Toisaalta toteamme, että kulttuuri kuuluu kaikille, mutta ei näköjään meidän peruskoululaisille. Koululaisten kouluviihtyvyys on ollut laskussa jo pitkään, mistä pitää olla huolissaan. Tätä voi auttaa tuomalla taito- ja taideaineita takaisin kouluihin ja jättää ne juhlapuheissa vähemmälle.

Riitta Ollila - Pirkanmaa

s.944 Joustava kokonaiskoulupäivä -termi pitäisi muuttaa kehittäjänsä prof. Lea Pulkkisen termiin EHEYTETTY KOULUPÄIVÄ. (Perustelu: kokonaiskoulupäivä sekoitetaan kokonaistyöaikaan, minkä Antti Kalliomäki sai karvaasti aikoinaan kokea opetusministerinä.) Eheytetty koulupäivä tarjoaa turvaa ja tasa-arvoisia harrastusmahdollisuuksia. Monet koululaiset joutuvat olemaan tuntitolkulla aamu-ja iltapäivisin  yksin vailla aikuisen turvallista läsnäoloa.  Kaikki eivät halua harrastaa, mutta heillekin turvallinen paikka lepoon ja vaikka läksyjenlukuun on tarpeellinen.  Tämä lapsen turvallisuusnäkökulma, muuten ihan hyvässä tekstissä, ei tule lainkaan esille.

Riitta Ollila - Pirkanmaa

s.1010 …pitkällä tähtäimellä…Tähtäin ei ole pitkä, tähtäys on! Näillä näkymin ei ole syytä luopua ylioppilaskirjoituksista pitkälläkään tähtäyksellä, koska muuta korvaavaa yhdenvertaista tapaa ei ole. Lukion päästätodistuksille pitäisi antaa myös nykyistä isompi painoarvo jatkoon pyrkiessä.

Riitta Ollila - Pirkanmaa

s.1196 Nyt hallitus on leikkaamassa vapaan sivistyön määrärahoista todella reippaasti. Erityisesti kesäyliopistoja uhkaa rankat leikkaukset. Toteutuessaan useampi kesäyliopisto joutuu lopettamaan toimintansa.

Riitta Ollila - Pirkanmaa

s.981 nykymuotoinen painotusopetus on tullut tiensä päähän. Nykyjärjestelmä lisää eriarvoisuutta koulujen välillä ja koulun sisällä. Taiteen perusopetus luo mahdollisuuksia taideaineiden harrastamiseen koulun ulkopuolella. Perusopetuksessa kaikilla pitää olla samat mahdollisuudet, pelkkä halu oppia soittamista tai muita taito- ja taideaineita on riittävä peruste lisäopetukseen näissä aineissa. Nykyjärjestelmä on köyhdyttänyt koulun arkea ja näiden aineiden harrastamista koulun puitteissa.
 

sulje kommentit