Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Aloitteessa esitetään, että kaikki jäsenmaksut ohjattaisiin puolueosastoille, jäsenrekisterin kulut kuuluisivat puolueen kokonaan maksettavaksi eikä piireille ohjattaisi osuutta jäsenmaksuista.

Tällä hetkellä vuoden aikana kertyneestä jäsenmaksutulosta käytetään 11 % jäsenrekisterin ylläpitoon ja kehittämiseen. Tämä osuus kattaa vain pienen osan jäsenrekisterin kuluista. Jäljelle jäävästä jäsenmaksutulosta piirit saavat 60 %, osastot saavat 40 %.

Jäsenmaksu on pysynyt pitkään samana, mutta vuonna 2022 sitä korotettiin 57 eurosta yhdellä eurolla 58 euroon. Puoluehallitus esittää puoluekokoukselle kokeilua uusien jäsenten jäsenmaksuluokasta, missä jäsenmaksua ei makseta jäseneksi liittymisen ensimmäisenä vuonna.

Puoluehallitus kannustaa osastoja etsimään muitakin tulonhankkimismuotoja kuin jäsenmaksu.

151 Puolueen jäsenmaksujen uusjako

Rantaperkiön Työväenyhdistys ry

Puolueosastot saavat nykyisin noin 35 % jäsenmaksutuloista, Jäsenmaksutulot pienenevät jatkuvasti vapaajäsenien lisääntyessä. Kuitenkin puolueosastot ovat tärkeitä uusien jäsenien hankkijoita ja vaalityön tekijöitä. Uskoisin meidän saavan vapaajäseniltä pientä tukea jatkossa, kun pyydämme varoja suoraan puolueosastolle. Piirin osuus jäsenmaksuista on 54 %. Se on heille tarpeeton, koska hyvinvointialueet tuavat piireille uuden hyvän tulolähteen hyvinvointialueen puolueveroista. Jäsenrekisterin kustannukset kuuluvat puolueelle.

Rantaperkiön Työväenyhdistys ry esittää, että

Kaikki puolueen jäsenmaksutulot ohjataan puolueosastolle. Jäsenmaksujen perintä kuuluisi edelleen puolueen jäsenrekisterin hoitajille ja puolueen kuuluu maksaa nämä kustannukset. Puolueosasto voisi alentaa jäsenmaksua tarvittaessa niin kuin nykyäänkin on mahdollista. Sanna Marin on tuonut uusia jäseniä, mutta niistä taisi vain 2–3 jäädä. Moni uusi jäsen erosi saatuaan ensimmäisen jäsenmaksulaskun. Viime vuonna muutama vanha jäsen jätti jäsenmaksun maksamatta sen korotuksen takia.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 206


Kommentoi

Tietosuoja