Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Puoluekokous ei yhdy aloitteeseen.

Suomi on liittynyt Pohjois-Atlantin puolustusliitto Naton täysivaltaiseksi jäseneksi, eikä jäsenyydelle ole asetettu ehtoja tai rajoitteita. Suomella on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin kaikilla muillakin liittokunnan jäsenillä. Naton jäsenenäkin Suomi pitää huolen itse uskottavasta kansallisesta puolustuksestaan ja sen riittävästä resursoinnista ja osallistuu aktiivisesti Naton sotilaalliseen ja poliittiseen suunnitteluun.

Kaikki Suomen varuskunnat ovat käytännössä Nato-tukikohtia, eikä Natolla ole omia tukikohtia eri maissa. Toisen maan joukkojen, kuten taisteluosaston (EFP), sijoittaminen Suomeen on kansalliseen päätäntävaltaan kuuluva asia, samoin kuin esimerkiksi osallistuminen kansainväliseen harjoitteluun tai kriisinhallintaoperaatioihin. Joukkojen sijoittaminen Suomeen on lähivuosina epätodennäköisenä ja pysyvän tukikohdan perustamisen sijaan todennäköisempää olisi yhteistoiminta suomalaisen varuskunnan yhteydessä.

Jatkossa Suomen puolustuksen suunnittelua tehdään myös liittokunnan tarpeet huomioiden. Myös Nato-joukkojen sijoittaminen Suomeen on tulevaisuudessa mahdollista, mutta päätökset asiasta, kuten esimerkiksi osallistumisesta kansainvälisiin operaatioihin, tehdään aina kansallisesti. Etukäteiselle periaatepäätökselle ei näin ollen ole tarvetta, vaan päätös mahdollisesta asiasta tulee tehdä erillisen perusteellisen valtioneuvoston selvityksen jälkeen, ml. hyöty- ja kustannusselvitys.

109 Nato tukikohta Suomeen

Oulunkylän sosialidemokraatit ry

Nato tukikohdan saaminen, tai että sitä yleensä ehdotetaan Suomeen, on äärimmäisen epätodennäköistä, mutta jos sellainen Suomeen saataisiin, niin sillä olisi positiivisia vaikutuksia. Taloudellisia, puolustuksellisia ja poliittisia vaikutuksia. Päätös asiasta on hyvin aikaan ja silloiseen poliittiseen ja strategiseen tilanteeseen sidottu, mutta asiasta voidaan toki tehdä jo nyt periaatteellinen linjanveto SDP:ssä.

Sinänsä, kun sitten aikanaan ollaan Naton jäseniä, niin tavalliset Suomalaiset varuskunnatkin ovat käytännössä Nato tukikohtia, kun kerran Naton jäseniä olisimme.

Oulunkylän sosialidemokraatit ry esittää, että

SDP voisi ottaa virallisen kannan siihen, että se hyväksyy periaatteellisella tasolla mahdollisen Nato tukikohdan perustamisen Suomeen. Tarkempi asian harkinta olisi tietenkin aina tapauskohtaista.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 158


Kommentoi

Tietosuoja