Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen sitoa lapsilisä kansaneläkeindeksiin. Puoluekokous ei yhdy tavoitteeseen palauttaa verotuksen lapsivähennys.

Puoluekokous yhtyy tavoitteeseen sitoa lapsilisä kansaneläkeindeksiin. Puoluekokous ei yhdy tavoitteeseen palauttaa verotuksen lapsivähennys.

Aloitteessa esitetään lapsilisien sitomista kansaneläkeindeksiin sekä verotuksen lapsivähennyksen ottamista uudelleen käyttöön. Kuten aloitteessa todetaan, lapsilisä irrotettiin indeksistä pääministeri Juha Sipilän hallituskaudella vuonna 2015, ja verotuksen määräaikainen lapsivähennys poistui käytöstä vuonna 2018. SDP:n johtaman hallituksen hallitusohjelman mukaisesti lapsilisän yksinhuoltajakorotusta sekä monilapsisten perheiden lapsilisiä korotettiin vuoden 2020 alusta. Yksinhuoltajakorotus toteutettiin siten, että siitä hyötyivät myös toimeentulotuen varassa olevat perheet.

Lapsiperheiden toimeentulon kannalta on tarkoituksenmukaista, että perheiden tuet säilyttäisivät reaaliarvonsa mahdollisimman hyvin. Kun lapsilisää ei ole sidottu indeksiin, sen reaaliarvo heikkenee, ja sen tavoite kustannusten tasaamisesta perheellisten ja perheettömien välillä ei toteudu tarkoituksenmukaisesti. Lapsilisä muodostaa tällä hetkellä poikkeuksen sosiaaliturvajärjestelmässä, jossa etuudet ovat pääsääntöisesti sidottu kansaneläkeindeksiin. Indeksisidonnaisuuden palauttaminen olisi siten perusteltua.

Verotuksen lapsivähennys on myös mahdollinen tapa tukea lapsiperheiden toimeentuloa. Verovähennys on kuitenkin lapsilisää monimutkaisempi ja vaikeaselkoisempi, ja sen oikeudenmukainen kohdentaminen on haastavaa. Vähennystä ei ensinnäkään saa, mikäli ei maksa veroja pienten tulojen vuoksi. Verotuksen ollessa henkilö- eikä perhekohtaista, vähennys voi myös kohdella perheitä eri tavalla riippuen perheen sisäisestä tulonjaosta.

78 Lapsiperheiden toimeentulo turvattava

Nuorten Kotkien Keskusliitto ry

 

Lapsiperheiden elinkustannukset ovat kasvaneet jatkuvasti. Vanhempien toimeentulo on monissa lapsiperheissä epävarmaa, ja myös muun muassa lasten harrastukset ovat usein kalliita.

Aiemmin Suomessa on ollut käytössä instrumentteja, joilla on jonkin verran pystytty kompensoimaan tätä lapsiperheiden kokemaa taloudellista epävarmuutta. Kumpikin on kuitenkin Sipilän hallituksen toimesta lopetettu. Lapsilisät irrotettiin indeksistä vuonna 2015, joten tämän jälkeen kustannusten noustessa lapsilisän reaalinen taso on laskenut. Verotuksen lapsivähennys, joka oli suuruudeltaan 50 €/lapsi kummankin vanhemman osalta, puolestaan poistettiin käytöstä vuoden 2018 alusta.

Lapsiperheiden elinkustannusten jatkuva kasvu edellyttää heidän taloudellista asemaansa tukevia päätöksiä. Toimeentulon parantaminen paitsi helpottaa lapsiperheiden arkea, myös mahdollistaa lasten monipuolisemman vapaa-ajan ja sitä kautta ehkäisee syrjäytymistä.

Nuorten Kotkien Keskusliitto esittää, että

Puolue ottaa tavoitteekseen lapsilisän sitomisen jälleen kansaneläkeindeksiin ja verotuksen lapsivähennyksen palauttamisen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 159

  • Kesäkuu 2023

    Aloite ei ole edennyt.


Kommentoi

Tietosuoja