Puoluekokous katsoo, että aloite ei anna aihetta sääntömuutoksiin.

Puoluekokous katsoo, että aloite ei anna aihetta sääntömuutoksiin.

Aloitteessa esitetään puolueen nimen muuttamista kuuluvaksi Suomen Demokraattinen Puolue SDP – Finlands Demokratiska Parti rp.

Puolueen nimenmuutosta on käsitelty puoluekokouksissa 2002 ja 2017. Vuonna 2002 kilpailevina esityksinä nykyiselle nimelle esitettiin Suomen Sosialidemokraattinen Kansanpuolue SDP ry sekä Suomen Demokraattinen Puolue r.y. Vuoden 2017 puoluekokoukselle nimeksi ehdotettiin Suomen Demokraattinen Puolue SDP – Finlands Demokratiska Parti rp.

Työnantajien ja työntekijöiden yhteistyönä toimintansa aloittanut työväenliike perusti työväenpuolueen Turussa 1899. Puolue muutti nimensä Sosialidemokraattiseksi puolueeksi Suomessa Forssan puoluekokouksessa vuonna 1903.

Puolueen nimen on katsottu perustuvan puolueen ajalliseen kehityskaareen sekä periaatteelliseen, puoluekokouksen määrittämään SDP:n yhteiskunnalliseen tehtävään.

235 Puolueen nimeksi Suomen Demokraatit

Tornion Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry:n jäsen Jorma Jurmu

 

Esitän, että

Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen nimi tulee muuttaa Suomen Demokraatit -muotoon, josta käytetään loppuosaa arkikielessä!

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 425


Kommentoi

Tietosuoja