Puoluekokous kannattaa useamman äidinkielen rekisteröimisen vaikutusten selvittämistä.

Puoluekokous kannattaa useamman äidinkielen rekisteröimisen vaikutusten selvittämistä.

Tölö Unga Socialister ry, Eurooppademarit–Tähti ry sekä Nuorsosialidemokraatit NUS ry esitys useamman kuin yhden äidinkielen merkitsemisestä väestötietojärjestelmään on kannatettava ja keskustelun arvoinen, mutta vaatii lisäselvityksiä siitä, mihin kaikkeen äidinkielimerkintää käytetään ja mitä vaikutuksia useamman äidinkielen merkitsemisestä rekisteriin on.

181 Mahdollisuus kirjata useampi kuin yksi äidinkieli väestötietojärjestelmään

Tölö Unga Socialister ry, Eurooppademarit-Tähti ry ja Nuorsosialidemokraatit NUS ry

 

Suomessa asuu reilusti yli 80 000 perhettä, jossa puolisot ovat syntyneet eri maissa. Näissä perheissä eri kielten ja kulttuurien yhteiselo on luonteva osa arkea ja lapsista kasvaa kaksi- ja monikielisiä. Vaikka Suomi on kaksikielinen maa, Suomessa voi virallisesti olla vain yksikielinen.

Vain yhden äidinkielen rekisteröimiskäytäntö on ongelmallinen niin yksilön, perheiden kuin yhteiskunnan näkökulmasta. Käytäntö pakottaa vanhemmat tekemään valinnan kielten välillä ja asettaa vanhempien äidinkielet keskenään eriarvoiseen asemaan. Valinta voi myös joissakin tapauksissa vaikuttaa henkilön opiskelu- ja uramahdollisuuksiin ja rajata hänet joidenkin palveluiden ulkopuolelle.

Yhden äidinkielen rekisteröimiskäytäntö ei anna todellista kuvaa Suomen väestön kielellisestä ja kulttuurisesta moninaisuudesta. Ilman tilastotietoa Suomessa asuvien kaksi- ja monikielisten todellista lukumäärää ei tiedetä eikä monikielisyyden yhteiskunnalle tarjoamia etuja voida näin ollen tehokkaasti hyödyntää. Kunnat eivät voi esimerkiksi suunnitella, minkä kielten varhaiseen opetukseen kannattaisi alueittain panostaa.

Useamman kuin yhden äidinkielen rekisteröinnillä ei pyritä takaamaan uusia oikeuksia tai palveluita. Rekisteröity äidinkieli ei nykyiselläänkään takaa lakisääteisiä palveluita tai asiointia viranomaisten kanssa omalla äidinkielellä.

Tölö Unga Socialister ry, Eurooppademarit–Tähti ry sekä Nuorsosialidemokraatit NUS ry esittävät, että

puoluekokous edellyttää SDP sitoutuvan edistämään lain väestötietojärjestelmästä muuttamista siten, että väestötietojärjestelmään voi jatkossa rekisteröidä useamman kuin yhden äidinkielen.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 337

  • Oikeusministeriössä tehtiin vuonna 2020 selvitys, jossa arvioitiin usean kielen merkitsemistä väestötietojärjestelmään. Selvityksessä tarkasteltiin kahta eri vaihtoehtoa. Vaihtoehto A on usean äidinkielen merkitseminen siten, että henkilö aina myös merkitsee asiointikielekseen suomen tai ruotsin kielen. Vaihtoehto B on, että äidinkieli ja asiointikieli merkitään samalla tavalla kuin nykyään, ja lisätään mahdollisuus merkitä väestötietojärjestelmään yksi tai useampi kotikieli. Koska väestötietojärjestelmään merkitty tieto henkilön äidinkielestä ei luo henkilölle oikeuksia tiettyihin palveluihin, myöskään useamman kielen merkitseminen ei toisi henkilölle lisäoikeuksia. Tässä suhteessa malli A ja malli B eivät eroa toisistaan.


Kommentoi

Tietosuoja