Puoluekokous toteaa, että SDP ei hyväksy mitään ihmisarvoa loukkaavaa toimintaa ja että SDP toimii aina vastavoimana kaikille ihmisarvoa loukkaaville liikkeille. Samalla puoluekokous pitää fasististen liikkeiden toiminnan rajoittamista tärkeänä, mutta toteaa, että fasismi on käsitteenä liian epämääräinen pelkän käsitteen kriminalisoimiseksi. Puoluekokous myös muistuttaa, että nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa yhdistyksen lakkauttamisen lain ja hyvien tapojen vastaisen toiminnan perusteella.

Puoluekokous toteaa, että SDP ei hyväksy mitään ihmisarvoa loukkaavaa toimintaa ja että SDP toimii aina vastavoimana kaikille ihmisarvoa loukkaaville liikkeille. Samalla puoluekokous pitää fasististen liikkeiden toiminnan rajoittamista tärkeänä, mutta toteaa, että fasismi on käsitteenä liian epämääräinen pelkän käsitteen kriminalisoimiseksi. Puoluekokous myös muistuttaa, että nykyinen lainsäädäntö mahdollistaa yhdistyksen lakkauttamisen lain ja hyvien tapojen vastaisen toiminnan perusteella.

– Muutosesitys 1

Paula Kivimäki · Pori

Fasististen tunnusmerkkien käyttö kiellettäisiin.

SDP ei hyväksy mitään ihmisarvoa loukkaavaa toimintaa sekä SDP toimii vastavoimana kaikille ihmisarvoa loukkaaville liikkeille. SDP puolustaa sekä edistää toiminnassaan Suomen perustuslakia ja Euroopan Unionin perusarvoja, joihin keskeisesti liittyvät ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, ihmisten vapauden ja tasa-arvon edistäminen sekä kansanvallan ja oikeusvaltion puolustaminen.

Fasismiksi on perinteisesti määritelty Italiassa 1900-luvun alkupuolella syntynyt Benito Mussolinin johtama äärinationalistinen ja totalitaristinen liike. Fasistisille liikkeille on tyypillistä, että ne muun muassa pyrkivät kieltämään yleiset kansalaisoikeudet, yhteiskunnan moniarvoisuuden sekä kansainvälisen oikeuden normit. Käytännössä fasismi on kuitenkin käsitteenäkin vaikeasti tarkasti määriteltävissä.

Yhdistyslain mukaan yhdistys voidaan julistaa lakkautetuksi, jos yhdistys toimii olennaisesti vastoin lakia tai hyviä tapoja. Esimerkiksi Turun hovioikeus määräsi Pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkautetuksi syyskuussa 2018. Korkein oikeus myönsi Pohjoismaiselle vastarintaliikkeelle valitusluvan, mutta samalla KKO määräsi Vastarintaliikkeen toiminnan väliaikaisesti kielletyksi ja sen toiminnan lopetettavaksi, kunnes tuomioistuin on ratkaissut asian lopullisesti.

Lisäksi muun muassa rikoslain 11:10 kriminalisoi kiihottamisen kansanryhmää vastaan.

167 Fasismi on kriminalisoitava

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry

 

Siivikkalan Sosialidemokraattinen Yhdistys ry esittää, että

Sosialidemokraattisen Puolueen tulee edistää fasististen liikkeiden kriminalisointia. Fasistiset ja sitä ihannoivat järjestöt ja kansanliikkeet tulee kieltää ja toiminta estää lailla.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 317


Kommentoi

Tietosuoja