Puoluekokous toteaa, että maakunnat tulee rakentaa vain SOTE-palvelujen ja pelastustoimen järjestämistä varten. Muiden tehtävien osalta parlamentaarinen työryhmä tekee selvityksen. Maakunnilla tulee olla verotusoikeus. Lisäksi puoluekokous vaatii SDP:tä toimimaan hallituksessa niin, että kansalaisten sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet toteutuvat kaikissa tilanteissa ja kunnissa. Kuntien osalta on varmistettava riittävä valtionosuus, kuntien mahdollisuus omiin verotuloihin ja SOTE-uudistuksen siirtymäkauden rahoitus.

Puoluekokous toteaa, että maakunnat tulee rakentaa vain SOTE-palvelujen ja pelastustoimen järjestämistä varten. Muiden tehtävien osalta parlamentaarinen työryhmä tekee selvityksen. Maakunnilla tulee olla verotusoikeus. Lisäksi puoluekokous vaatii SDP:tä toimimaan hallituksessa niin, että kansalaisten sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet toteutuvat kaikissa tilanteissa ja kunnissa. Kuntien osalta on varmistettava riittävä valtionosuus, kuntien mahdollisuus omiin verotuloihin ja SOTE-uudistuksen siirtymäkauden rahoitus.

– Muutosesitys 1

Reijo Vuorento · Helsinki

Ensimmäisen lauseen jälkeen uusi lause ”Maakuntien ja alueen kuntien tulee niin halutessaan voida keskenään päättää sote lähipalvelujen työnjaosta, järjestämisestä ja tuottamisesta. ”

Aloitteessa esitetään, että SDP:n tulee toimia hallituksessa siten, ettei maakuntiin siirretä muita tehtäviä, kuin sote-palvelut. Lisäksi peräänkuulutetaan kuntien oikeutta itsehallintoon.

Puoluekokous linjasi vuonna 2017, ettei uutta hallinnon tasoa valtion ja kuntien väliin tule luoda. Eduskuntavaalien ohjelmaan kirjattiin kuitenkin, että SOTE-palvelut tulee järjestää kuntia isommilla itsehallinnollisilla alueilla.  Tavoitteen taustalla oli erityisesti kuntien vaikeudet SOTE-kustannusten kanssa. Lisäksi SDP on tavoitellut pitkään sosiaali- ja terveydenhuollon parempaa laatua, nopeampaa hoitoon pääsyä ja integraatiota sosiaali- ja terveydenhuollon välillä.

Pääministeri Sanna Marinin hallitus valmistelee SOTE-uudistusta siirtämällä SOTE-tehtävät itsehallinnollisten maakuntien vastuulle. Maakuntiin siirtyy SOTE-palvelujen lisäksi vain pelastustoimi. Muiden tehtävien osalta selvitystyö käynnistyy vuoden 2020 aikana parlamentaarisesti.

SDP on sitoutunut hallituksessa siihen, ettei maakuntiin siirretä nyt muita tehtäviä, kuin SOTE-palvelut. SDP kannattaa itsehallinnollisten maakuntien verotusoikeutta. Näin voidaan varmistaa toiminnan rahoitus ja pääomahuolto, mukaan lukien lainanotto.

Kuntien asemasta ei säädetä SOTE-uudistuksen yhteydessä. Kunnalliseen itsehallintoon liittyy vahvasti se peruste, että kunnat rahoittavat palveluja verotuloilla. Valtionosuusjärjestelmän tulee olla ennakoitava ja turvattava osaltaan peruspalvelujen rahoitusta. Valtionosuusjärjestelmää on tarkasteltava SOTE-rahoitusratkaisun yhteydessä niin, että kunnat selviytyvät niille määrätyistä tehtävistä.

Kuntien itsehallinto on perustuslailla taattu. SDP toimii hallituksessa niin, että kaikkien kansalaisten sosiaaliset ja sivistykselliset perusoikeudet toteutuisivat. Hallitus on sitoutunut turvaamaan kuntien taloudelliset edellytykset sekä huomiomaan alueelliset erityispiirteet.

136 Maakuntaitsehallinto vain sotea ja pelastustointa varten

Jyväskylän Työväenyhdistys ry

 

Viime puoluekokouksessa v. 2017 SDP linjasi, että kuntien ja valtion väliin ei tule luoda uutta julkista hallintoa. Eduskuntavaalikampanja ja maan nykyisen hallituksen hallitusohjelma mahdollistaa sen, että SDP on tekemässä sellaista maakuntaitsehallintoa, että sen piiriin tulee SOTE:n toteuttaminen maakunnittain kuitenkin niin, että pääkaupunkiseutua ja Uuttamaata tarkastellaan erikseen.

Jyväskylän Työväenyhdistyksen mielestä puoluekokouksessa 2020 tulisi päättää, että maakuntaitsehallinto on vain SOTE:a ja pelastustointa varten. Jopa hallituspuolueiden edustajat ovat aika-ajoin vaatineet laajempia tehtäviä maakuntaitsehallinnolle, mikä SDP:een tulee torjua puoluekokouspäätöksin.

Samalla on linjattava, että jos SOTE-tehtäviä siirtyy kunnilta maakuntaitsehallinnolle, niin vastaava hallinto tulee purkaa kunnista. Sama pätee myös nykyiseen maakuntahallintoon, kun maakuntien liittojen SOTE-tehtäviä ja -valmistelua siirtyy uuteen maakuntaitsehallintoon. Vastaavat tehtävät tulee poistaa maakuntien liitoista.

On tarkkaan puitava hallinnon kokonaiskuormittavuutta siten, että kun maakuntaitsehallinto toteutuu, on samanaikaisesti uudistettava kuntien ja maakuntaliittojen hallintoa siten, että hallinto ei kokonaisuudessaan kasva.  Jos maakuntaitsehallinto saa verotusoikeuden, on huolehdittava siitä, että maakuntaitsehallinto ei kasvata kokonaisveroastetta. Samoja periaatteita olisi noudatettava myös uudessa kaavoituslainsäädännössä, jossa maakuntakaavaa ja kuntien yleis- ja asemakaavoitusta uudistetaan.

Jyväskylän Työväenyhdistys ry esittää SDP:n 46. puoluekokoukselle, että

– Puoluehallitus velvoitetaan tekemään selkoa siitä, miten SDP toimii hallituksessa siten, että maakuntahallinto rajataan koskemaan vain sosiaali- ja terveyspalveluita sekä

– Miten taataan kuntien perustuslaissa taattu oikeus itsehallintoon maakuntapohjaisen sote-ratkaisun jälkeisessä Suomessa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 257

  • Kesäkuu 2023

    Noudatettiin parlamentaarisen työryhmän raportin ehdotuksia. Huolehdittiin sote-uudistuksessa oikeudenmukaisen rahoituksen ja muutoskustannusten läpiviennistä. Huomioidaan kuntapolitiikan tulevaisuustyössä siitä, että kansalaisten perusoikeuksien toteuttaminen tulee huomioiduksi tulevaisuuden kunnissa.


Kommentoi

Tietosuoja