Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen ja peräänkuuluttaa tarvetta laaja-alaiselle toimenpidekokonaisuudelle pk-yrityskentän toimiedellytysten ja tätä kautta myös työllisyyden vahvistamiseksi. 

Puoluekokous yhtyy aloitteen henkeen ja peräänkuuluttaa tarvetta laaja-alaiselle toimenpidekokonaisuudelle pk-yrityskentän toimiedellytysten ja tätä kautta myös työllisyyden vahvistamiseksi. 

Aloitteissa esitetään selkeä ja perusteltu huoli niin kutsuttujen mikroyrittäjien mahdollisuudesta kilpailla isompien yritysten kanssa ja laajentaa omaa toimintaansa sekä tätä kautta myös palkata lisää työvoimaa. Aloitteessa esitetään uusien keinojen käyttöönottoa helpottamaan mikroyrittäjien lakisääteisiä maksuja, jotta niiden kilpailuasema vahvistuisi.

SDP on esittänyt omassa yrittäjäpaketissaan ensimmäisen työntekijän verovähennysoikeutta, jolla erityisesti mikroyrityksiä halutaan rohkaista laajentamaan toimintaansa ja työvoimaansa. Lisäksi yrittäjäohjelma sisältää lukuisia muita keinoja nimenomaan pk-yritysten aseman ja työllistämisedellytysten vahvistamiseksi.

Samalla on tärkeää toimia käsittelyssä olevan hankintalain uudistuksessa, niin että siinä voidaan entistä paremmin huomioida myös pk- ja mikroyrittäjät ja heidän kilpailutilanteensa sekä tätä kautta myös mahdollisuudet laajentaa toimintaansa ja työvoimaansa. Tähän päästään esimerkiksi hankkeita pienempiin kokonaisuuksiin pilkkomalla ja osakilpailutuksilla. Näin voidaan myös edistää paremmin paikallisia elinkeinoja ja tukea paikallista työllisyyttä.

8 Mikroyrittäjien sosiaaliturvamaksujen sekä verotuksen tarkastelu suhteessa isoihin yrityksiin

Joensuun Työväenyhdistys ry

Mikroyrittäjiä kohdellaan sosiaaliturvamaksujen ja verotuksen kannalta samalla tavalla kuin isoja yrityksiä, joiden liikevaihto on aivan eri tasolla kuin mikroyrittäjien liikevaihto. Maksujen osalta sekä sosiaaliturvamaksut että verotus toimii samoilla säännöillä molemmille yritysmuodoille. Mikroyrittäjien konkursseissa isoin perijä ovat vakuutusyhtiöt sekä verottaja. Mikroyrittäjillä on vaikeuksia selvitä suurista veroista ja sosiaaliturvamaksuista.

Joensuun Työväenyhdistys ry esittää, että

mikroyrittäjien sosiaaliturvamaksujen suuruutta sekä verotusta tulee mahdollisimman nopeasti käsitellä puolueen eri elimissä ja tehdä mikroyrittäjille edullisia muutoksia ja näin taata mikroyrittäjien mahdollisuus toimia kannattavasti ja lisätä työllisyyttä.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 27

  • Heinäkuu 2020

    Tavoite on edistynyt. SDP:n vero-ohjelmassa vuonna 2018 asetettiin tavoite pelikentän tasaamisesta eri tyyppisten työsuhteiden ja yksinyrittäjyyden välillä. Siinä esitettiin, että palkkatyön luonteisessa suhteessa toimivien yksinyrittäjien sosiaaliturva tulee olla yhdenmukaisempaa palkansaajien kanssa. Lisäksi hallinnollisia velvoitteita tulee asettaa heidän työnantajilleen, sillä esimerkiksi vero- ja kirjanpitovelvoitteiden asettaminen alustatyöntekijöille suurten yritysten sijaan on kallista ja tehotonta.

     

    Vuoden 2019 hallitusohjelmassa on sovittu muun muassa strategiasta yksinyrittäjien aseman parantamiseksi sekä taloudellisen työnantajan käsitteen käyttöönotosta, joka vaikeuttaa vero- ja sosiaalivakuutusmaksuvelvoitteiden välttämistä näennäisissä työsuhteissa.


Kommentoi

Tietosuoja