Puoluekokous pitää tärkeänä, että SDP:n listoilta valittujen Euroopan parlamentin jäsenten työ kytketään tiiviisti muuhun puoluetoimintaan. Osana tätä työtä on syytä selvittää, mahdollistaako Euroopan parlamentin säännöstö vierailijaryhmien kiintiöinnin aloitteessa mainitulla tavalla.

Puoluekokous pitää tärkeänä, että SDP:n listoilta valittujen Euroopan parlamentin jäsenten työ kytketään tiiviisti muuhun puoluetoimintaan. Osana tätä työtä on syytä selvittää, mahdollistaako Euroopan parlamentin säännöstö vierailijaryhmien kiintiöinnin aloitteessa mainitulla tavalla.

Aloitteessa esitetään, että SDP:n ehdokkaina Euroopan parlamentin vaaleissa olevat henkilöt sitoutuisivat käyttämään 20 prosenttia vierailukiintiöstään puoluehallituksen kanssa sovitulla tavalla.

Puolueen listoilta valitut Euroopan parlamentin jäsenet, eli mepit, mahdollistavat eri toimijoiden tutustumisen Euroopan parlamentin, sen jäsenten ja yleisemmin EU:n toimintaan mm. vierailijaryhmien avulla. Toimintaa taloudellisesti tukevalla Euroopan parlamentilla on vierailijaryhmistä tarkka ohjeistus, jota mepit noudattavat. Ryhmien koostumuksesta ja ajankohdasta päättävät mepit edellämainitun ohjeistuksen puitteissa. Puolueen esittämät toiveet ryhmiin kutsuttavista ovat käytännössä aina toteutuneet.

Puoluehallitus pitää tärkeänä, että SDP:n meppien toiminta kytketään tiiviisti muuhun puoluetyöhön. Tämä on luonteva jatko muussa organisaatiossa toteutettavalle yhteiselle työlle.

173 SDP:n europarlamentaarikkojen vierailukiintiöistä 20 prosenttia kiintiöitävä puolueelle seuraavien eurovaalien jälkeen

Nuorsosialidemokraatit NUS ry ja Eurooppademarit - Tähti ry

Europarlamentaarikoilla on mahdollisuus kutsua vierailijaryhmiä tutustumaan Euroopan Unionin ja europarlamentaarikoiden toimintaan parlamenttikauden aikana. Vierailijaryhmiä yksi europarlamentaarikko saa kutsua yhteensä 5 kalenterivuoden aikana ja yhteensä 100 henkilöä. Parlamentti tukee matkoja.

Aloitteen tavoite on, että 20 % vierailijaryhmistä, eli yksi ryhmä ja 20 henkeä vuosittain per meppi, siirtyy puolueen kanssa päätettäväksi seuraavista europarlamenttivaaleista alkaen. Tämä takaa puolueen ja puoluetoimijoiden entistä paremman kansainvälisen toiminnan ja sen jatkuvuuden. Puoluehallitus sopii ryhmistä yhdessä europarlamentaarikoiden kanssa.

Nuorsosialidemokraatit NUS ry ja Eurooppademarit – Tähti ry esittävät, että

hyväksyessään aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluetta valmistelemaan parlamentaarikkojen ehdokassitoumuksen sellaiseksi, että hyväksyessään sen europarlamentaarikot sitoutuvat sopimaan vierailukiintiöstään 20 prosenttia puoluehallituksen kanssa.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 320

  • Heinäkuu 2020

    Mepit saavat normaalisti kutsua vuosittain 110 vierasta Euroopan parlamenttiin. Vieraskiintiössä kutsuttavista vieraista päättävät meppien toimistot, eikä kiintiöintiä vierailijoista voida antaa parlamentin ulkopuolisille tahoille. Meppien kutsumat vieraat ovat reilusti yli ehdotetun kiintiön puolueen jäseniä. Puolue ja SDP:n valtuuskunta Euroopan parlamentissa tekee hyvää ja läheistä yhteistyötä.


Kommentoi

Tietosuoja