Sama kuin puoluehallituksen esitys.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

Aloitteessa esitetään, että SDP tarjoaisi puolueosastojen vetäjille koulutusta, viestintää ja toiminnanohjausta, jotta puolueosastojen toiminta olisi tasa-arvoisempaa ja houkuttelisi lisää aktiiveja mukaan.

Puolueen toiminnan perusjalka on puolueosastojen toiminta. Jäsenet liittyvät puolueosastoihin ja niiden toiminta näkyy paikallisesti. SDP teki keväällä 2013 jäsenkyselyn siitä, millaisena jäsenemme puolueen toiminnan kokevat. Keskeisimmät kehityspaikat SDP:ssä jäsenten mielestä ovat toimijoiden vähäisyys, toiminnan suunnitelmallisuuden puute, ajankäytön ja tehtävienjaon hallinta, puolueen päätöksen teon avoimuus, läpinäkyvyys sekä päätösten edistäminen. Nämä kehittyvät vain koulutuksen, opastuksen ja ohjauksen avulla.

 

154 Oikeudenmukainen, yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja eettisesti kestävä toimintatapa juurruttava suomalaiseen yhteiskuntaan ja erityisesti SDP:n toimintaan

Keravan Demarit ry:n jäsen Leena Harjula-Jalosen aloite

Suomen Sosialidemokraattisen puolueen kannatus on alhaalla, joten asian tilaa on tärkeää tarkastella myös puolueen sisältä käsin. Yhteiskunta on murroksessa, Ihmiset ovat hukassa ja etsivät poliittista kotia, usein sitä löytämättä. Tähän on monia syitä.  Yksi monista syistä on Sosialidemokraattisten puolueosastojen toimintatavat, jotka eivät ole liikkeelle suotavia. Sosialidemokraattisiin arvoihin tulee kuulua oikeudenmukaisuus, tasa-arvo ja toiminnan tulee perustua päätöksiin, jotka kestävät eettisen tarkastelun. Puheet eivät riitä, myös toiminnan tulee näkyä teoissa.

SDP:n tulisi puolueena nousta puolustamaan oikeudenmukaisuutta ja ryhtyä tekemään toimintamatavalla, joka on läpinäkyvää. Näin menetellen, jäsenet voivat aidosti tuntea olevan puolueensa tasa-vertaisia jäseniä.

Viime vuosien toiminta Keravan sosialidemokraattisessa toiminnassa on paljastanut oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon vajeen eikä päätökset, joita on tehty kestä ulkopuolista ja eettistä tarkastelua. Suurimmat ristiriidat ovat tulleet siitä, ettei ole pystytty pitämään etukäteen sovituista pelisäännöistä. Tämä on aiheuttanut monille SDP:n jäsenille mielipahaa, josta on seurannut puolueesta erkaneminen ja puolueosaston vaihtoa. Kuitenkin keskusteluissa kritiikkiä ei osata käsitellä tavalla, joka johtaisi parempaan, jäsenistöä vahvistavaan toimintaan.

Naisnäkökulma ja naisten huomioiminen on jätetty toisarvoiseksi Keravan Demareissa ja valinnat perustuvat ukkojen ”hyvä veli -järjestelmään”, joten toiminta on myös eettisesti tuomittavaa.

Keravan Demarit ry:n jäsen Leena Harjula-Jalonen esittää, että

Suomen Sosialidemokraattisen puolueen tulisi entistä tehokkaimmin tarjota koulutusta, viestintää ja toiminnanohjausta paikallisille puolueosastoille ja toimikunnille, jotta sosialidemokratia, tasa-arvo ja eettisesti kestävä toimintatapa vahvistuisi ja toisi puolueelle lisää uskottavuutta ja mielenkiinnon puoluetta kohtaan.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 205


Kommentoi

Tietosuoja