Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. SDP laatii vuoden 2014 aikana talous- ja veropoliittisen ohjelman, jolla edistetään myös aktiivista talouspolitiikkaa.

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen.

– Muutosesitys 1

Uusimaa ·

Puoluekokous yhtyy aloitteeseen. SDP laatii vuoden 2014 aikana talous- ja veropoliittisen ohjelman, jolla edistetään myös aktiivista talouspolitiikkaa.

Aloitteessa esitetään, että SDP:n on edistettävä aktiivista talouspolitiikkaa, johon kuuluvat hyvinvointivaltion vahvistaminen sekä suhdannevaihteluiden tasaaminen.

Puoluehallitus yhtyy aloitteen perusteluihin. Lisäksi on kuitenkin huomattava, että suhdannevaihteluiden tasaaminen on euroalueella yksittäisten valtioiden osalta haastavaa ja pitkään jatkunut velkaantumiskehitys rajoittaa kysynnän julkista lisäämistä. Euroalueen valtioiden ja Suomen intressissä on velkaantumisen hillitseminen ja tätä kautta saavutettavat matalat valtion lainakorot.

12 Uutta kasvua luovaan talouspolitiikkaan

Tölö Unga Socialister ry:n aloite

Sosialidemokratia on kautta historiansa ollut sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja työn aate. Sosialidemokraattiset puolueet ovat suuressa määrin rakentuneet näiden kahden teeman perustalle, mikä näkyy niiden linjauksissa tänäkin päivänä. Sama pätee myös Suomessa SDP:n kohdalla.

Taloudelliset suhdannevaihtelut ja 1930-luvun suuri lama saivat kuitenkin sosialidemokraattiset liikkeet näkemään, että talouspolitiikka oli myös vakavasti otettava keino oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseksi. Gunnar Myrdalin ja John Maynard Keynesin vallankumoukselliset ajatukset saivat vastakaikua varsinkin pohjoismaisessa sosialidemokraattisessa perheessä, ja näiden teesien varaan rakentui pitkälti myös SDP:n talouspoliittinen linja.

Viimeisen vuosisadan talous- ja yhteiskuntapoliittiset opetukset on nyt kestävän taantuman aikana unohdettu koko Euroopassa. Riittämättömään kokonaiskysyntään on vastattu julkisen sektorin leikkauksilla, jotka ovat vain syventäneet taantumaa ja murentaneet eurooppalaisia hyvinvointipalveluja. Suhdannekriisiä on hoidettu rakenteellisilla toimilla, purkamalla vuosikymmenten saatossa luotuja hyvinvointivaltiorakenteita. Sen sijaan, että julkisella kysynnällä olisi vauhditettu nousua, on tuskaa ja kärsimystä tarpeettomasti pitkitetty ja syvennetty.

Sosialidemokraatit ovat historiallisesti ymmärtäneet, että julkinen sektori ei ole yksityisen sektorin kustannuksella elelevä loinen, vaan keskeinen yhteisen hyvinvoinnin rakentaja. Se tuottaa palveluja ja turvaa alueilla, joilla yksityinen sektori ei kykene tekemään sitä yhtä hyvin ja yhtä tehokkaasti. Julkinen sektori voi, kuten talousteoriakin meitä opettaa, myös aktiivisesti luoda uutta kasvua pitämällä yllä kysyntää silloin kuin yksityinen sektori ei siihen kykene.

Tölö Unga Socialister ry esittää, että

SDP edistää aktiivista talouspolitiikkaa, jossa julkinen sektori omalla toiminnallaan ja kulutuksellaan tasaa suhdannevaihteluja ja vastustaa hyvinvointivaltion purkamista velkakriisin varjolla.

Löydät tämän aloitteen aloitekirjasta sivulta 27

  • Tammikuu 2017

    SDP on johdonmukaisesti korostanut julkisen vallan ja talouspolitiikan roolia kasvun luomisessa ja työllisyyden parantamisessa. Hallitusvastuussa tämä on näkynyt työllisyysmäärärahojen lisäämisenä, nuorisotakuussa, työttömien suojaosuudessa ja pieni- ja keskituloisille suunnatuissa veronkevennyksissä, joilla on tuettu ostovoimaa ja kotimaista kysyntää. SDP laati talouspoliittisen ohjelman ennen vuoden 2015 eduskuntavaaleja.

     

    Oppositiossa puolue on esittänyt johdonmukaisesti oman, työllisyyttä korostavan, vaihtoehtonsa hallituksen pakkolakipolitiikalle sekä oman vaihtoehtobudjetin. Vaihtoehtobudjetissa ja siihen liittyvässä lainsäädännössä korostetaan työllisyyttä useiden hankkeiden kautta. Näitä ovat esimerkiksi panostukset rakentamiseen ja koulutukseen, Rinteen-mallin työllistämissetelin käyttöönotto, pitkäaikaistyöttömien kunta-kokeilun jatkaminen ja laaja yrittäjäpaketti.


Kommentoi

Tietosuoja