Suojattu: Ratkaisuja kestävään tulevaisuuteen

Tämä sisältö on suojattu salasanalla. Syötä salasanasi näyttääksesi sisällön:

sulje kommentit
Tulevaisuusdemarit ry - -

Maaseutua pitää myös kehittää tasavertaisena kaupungistumisen ohella.

Heinolan sosialidemokraattinen työväenyhdistys ry - -

Yhdistyksemme esittää, että rivin 2646 jälkeen lisätään (omalla pallukalla) oheinen muutosesitys:
”SDP ponnistelee sen puolesta, että Pohjoismaiden ydinaseettomuus vahvistetaan jokaisessa Pohjoismaiden Neuvoston jäsenmaassa lainsäädännön tasoisilla päätöksillä. Tämä todetaan neuvoston yhteisellä julistuksella. Asian toimenpiteistä raportoidaan seuraavalle puoluekokoukselle.”

Helsinginniemen Sosialidemokraatit ry - -

Poliittisen ohjelman sivun 58 rivit 2253-2255 teksti ”Lainsäädännön turvaamalla rahapelimonopolilla on oltava tulevaisuudessakin vahva asema kulttuurin, liikunnan ja urheilun, nuorisotyön ja tieteen rahoittamisessa. Tästä syystä on pidettävä huolta ja kehitettävä rahapelimonopolin toimintaedellytyksiä.” tilalle esitetään kirjattavaksi: 

Hallituskauden aikana arvioidaan monilisenssijärjestelmän vaikutukset Veikkauksen toimintaedellytyksiin ja päätetään mahdollisesta siirtymisestä rahapelimonopolista monilisenssijärjestelmään.  
Veikkausvoittovarojen siirto budjettiin omaksi budjettirivikseen ja määräaikainen sopu sekä edunsaajien keskinäinen jakomalli on sovittu vuoteen 2026 asti. Hallituskauden aikana selvitetään systeeminen pitkän aikavälin malli, jolla turvataan Veikkauksen nykyisten edunsaajien (kulttuurin, liikunnan, urheilun, nuorisotyön, kolmannen sektorin järjestöjen ja tieteen) toimintaedellytykset vuoden 2026 jälkeen.

Anni Koivisto - -

Poliittisen ohjelman luonnoksesta puuttuvat saamelaisten oikeuksien edistämiseen tähtäävät kirjaukset lähes kokonaan. Pidän tärkeänä tehdä näkyväksi, että ihmisoikeusmyönteinen linja koskee myös saamelaisia ja että puolueella on konkreettisia tavoitteita esimerkiksi kielellisten oikeuksien edistämiseksi. 

sulje kommentit